EPALE

November 2017 – October 2018

 1. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – konferenca z naslovom Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 23. 3. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-konferenca-z-naslovom-izzivi-priloznosti-izobrazevanja-za
 2. Konferenca “Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost” / Maruša Bajt. // EPALE dogodek. 13. 4. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/konferenca-izzivi-priloznosti-izobrazevanja-za-daljso-delovno-aktivnost
 3. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – posvet z naslovom Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 1. 6. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-posvet-z-naslovom-izobrazevanje-odraslih-na-srednjih
 4. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – podjetniški zajtrk z naslovom »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev? / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 28. 8. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-podjetniski-zajtrk-z-naslovom-ali-ocenjevanje-znanj
 5. Na dogodku EPUO sta se srečala svetova gospodarstva in izobraževanja odraslih / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE novice. 10. 9. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/na-dogodku-epuo-sta-se-srecala-svetova-gospodarstva-izobrazevanja-odraslih
 6. Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 25. 9. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/letni-posvet-o-izobrazevanju-odraslih-2018
 7. Prispevek lokalne skupnosti k sooblikovanju vsebin in aktivnosti posameznih področij Ricevega manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju / Katja Volf. // EPALE spletni dnevnik. 9. 7. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/prispevek-lokalne-skupnosti-k-sooblikovanju-vsebin-aktivnosti-posameznih-podrocij-ricevega
 8. Pomen ključnih kompetenc za kakovostno življenje starejših odraslih / Lea Zlodej in Majda Suljanović Hodžić. // EPALE spletni dnevnik. 16. 7. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/pomen-kljucnih-kompetenc-za-kakovostno-zivljenje-starejsih-odraslih
  Komentar: Sporočilo plenarcev: Starost prinaša nove priložnosti / Zvonka Pangerc Pahernik
 9. Letošnjo EPALE regijsko konferenco je gostila Budva / Maruša Bajt. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/letosnjo-epale-regijska-konferenca-je-gostila-budva
 10. Komentar: Vse se vrti okrog človeka … / Zvonka Pangerc Pahernik
 11. regionalna konferenca EPALE v Banja Luki / Maruša Bajt. // EPALE spletni dnevnik. 14. 11. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/2-regionalna-epale-konferenca-v-banja-luki
  Komentar: Razmislek in vabilo k dialogu / Zvonka Pangerc Pahernik

Archive November 2015 – October 2017:

 1. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7): Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36308
 2. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7): Mladi na poti podjetnosti / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36493
 3. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (3/7): Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 15. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36886
 4. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (4/7): Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 27. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-47-razvoj-znanj-kompetenc-kadrov-v-gospodarstvu
 5. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (5/7): Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/37769
 6. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (6/7): Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/38127
 7. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (7/7): Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-77-izzivi-vkljucevanja-starejsih-odraslih-v-ucenje-delo
 8. Small events with a large reach 2017 (1/7): Involvement of volunteers in working with migrants / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 28. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38576 English
 9. Small events with a large reach 2017 (2/7): Youth on their path to entrepreneurship / Simona Kavčič. // EPALE blog. 31. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38578 English
 10. Small events with a large reach 2017 (3/7): The development of the competences of adults in rural areas – opportunities and challenges / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 4. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/39961 English
 11. Small events with a large reach 2017 (4/7): The development of knowledge and skills of human resources in economy / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 11. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40213 English
 12. Small events with a large reach 2017 (5/7): Opportunities for strengthening competences of young adults during their transition from school to employment / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 14. 9. 20117. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sk/node/40332 English
 13. Small events with a large reach 2017 (6/7): Basic skills and competences of the employed – messages from employers to policy-makers and professionals / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 19. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/40412 English
 14. Small events with a large reach 2017 (7/7): The challenges of integrating older adults into learning, work and society/ Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 27. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40817 English
 15. Gremo na Irsko – doživet njihov festival učečih se odraslih! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/gremo-na-irsko-dozivet-njihov-festival-ucecih-se-odraslih
 16. Na Irskem – prvi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33110
 17. Na Irskem – drugi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-drugi-dan
 18. Na Irskem – tretji dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-tretji-dan
 19. Na Irskem – četrti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-cetrti-dan
 20. Na Irskem – peti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 11. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-peti-dan
 21. Ireland – here we are! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33038
 22. Visiting Ireland – Day One / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33108 English
 23. Visiting Ireland – Day Two / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33224 English
 24. Visiting Ireland – Day Three / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33237 English
 25. Visiting Ireland – Day Four / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-four English
 26. Visiting Ireland – Day Five / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 12. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-five English
 27. Slovenian PIAAC results under scrutiny by domestic and foreign researchers / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 10. 2016. Način dostopa (URL): http://ec.europa.eu/epale/en/node/26986 English
 28. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 27. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-17
 29. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-27
 30. Majhni dogodki z velikim dometom (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22616
 31. Majhni dogodki z velikim dometom (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 31. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-47
 32. Majhni dogodki z velikim dometom (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 1. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22704
 33. Majhni dogodki z velikim dometom (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-67
 34. Majhni dogodki z velikim dometom (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-77
 35. Ključna znanja zaposlenih za konkurenčnost v 21. stoletju so … / Biserka Neuholt Hlastec. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/kljucna-znanja-zaposlenih-za-konkurencnost-v-21-stoletju-so
 36. Small events with a large reach (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/small-events-large-reach-17-1 English
 37. Small events with a large reach (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/23970 English
 38. Small events with a large reach (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24024 English
 39. Small events with a large reach (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24080 English
 40. Small events with a large reach (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24800 English
 41. Small events with a large reach (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 16. 8. 2016. Način dostopa (URL):https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25110 English
 42. Small events with a large reach (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25213 English
 43. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski – 1. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 22. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/21380
 44. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski – 2. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 28. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/epale-povezoval-odpiral-nove-moznosti-sodelovanja-tudi-v-makarski-2-del
 45. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: On working for (and with) vulnerable target groups, EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/node/17503) English
 46. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: O delu za ranljive ciljne skupine (in z njimi), EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/17499)
 47. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Every ending is the start of something new, EPALE blog, 3. 11. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/en/blog/every-ending-start-something-new) English

Archive November 2014 – October 2015:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Vsak konec je začetek nečesa novega, EPALE blog, 30. 10. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/15193)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: European incentives for progress of adult education, EPALE blog, 22. 4. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4974) English
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Evropske spodbude za napredek izobraževanja odraslih, EPALE blog, 31. 3. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4679)

and posting of 6 events (receiving 5 comments), 2 items of news and 10 resources, among them:

 1. Video: I can, therefore, I am! / Zmorem, torej sem! /(https://ec.europa.eu/epale/en/node/17507) English subtitles
 2. Video: Zmorem, torej sem! (https://ec.europa.eu/epale/sl/resource-centre/content/video-zmorem-torej-sem-spodbujanje-temeljnih-zmoznosti-odraslih-0)
 3. Nevenka Kocijančič: TVU 2014 smo končali z izdajo druge številke TVU novičk, EPALE novice. 2. 2. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/tvu-2014-smo-koncali-z-izdajo-druge-stevilke-tvu-novick

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: