Ukrepi PI

V tem e-zborniku so predstavljeni ukrepi na področju izobraževanja odraslih, večinoma sofinancirani iz sredstev ESS, ki so povezani z uresničevanjem priporočila PI. Predstavitve temeljijo na strukturi osebne izkaznice , ki je bila pripravljena z namenom, da izbrane ukrepe prikažemo na poenoten in poglobljen način.

Ukrepi do leta 2020 oziroma 2022:

 • Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja (NPO CPI)
  • Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2022
  • Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 2017–2022
  • Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020
  • Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2022
 • Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022
 • Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe 2016–2022
 • Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih 2016–2017 in 2018–2022

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic