Osebna izkaznica programa Kompetenčni center za design management 2020–2023 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Kompetenčni center za design management 2020–2023 (KCDM 3.0)
(Competence Centre for Design Management from 2020 to 2023)

Vira financiranja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

prek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za dizajn management, ki je bil 18. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu št. 191/2020.

Dodeljena sredstva: 
1.476.000, 00 EUR

Obdobje izvajanja:
1. 1. 2021 do 30. 6. 2023

Posredniški organ:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Namen:

 • predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih,
 • osveščati in promovirati uporabo trajnostnega dizajna pri načrtovanju in uporabi proizvodov ali storitev,
 • ustvariti nove ali izboljšati obstoječe proizvode oziroma storitve z znanji storitvenega dizajna,
 • načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih,
 • spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij,
 • povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih,
 • izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in proizvodov oziroma storitev slovenskega oblikovanja.

Cilj:

 • doseči vsaj 2.000 vključitev v usposabljanja v vsakem izmed izbranih kompetenčnih centrov,
 • doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,
 • pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij,
 • povečati prepoznavnost slovenskih podjetij, blagovnih znamk in slovenskega dizajna.

Ciljna skupina:
Delodajalci, kadroviki, kadrovski strokovnjaki, vodje in zaposleni.

Status:
V teku.

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Opis:
Za uspešno in rastoče gospodarstvo, ki kreira nova kvalitetna delovna mesta in omogoča dober življenjski standard prebivalstva, je nujno:

 • opuščanje mentalitete sledilcev in sprememba vzorcev delovanja, ki ne delujejo;
 • vzpostavljanje prepoznavnih in zaželenih blagovnih znamk;
 • integracija novih znanj, metodologij in procesov za učinkovitejše prepoznavanje in prilagajanje sodobnim potrebam uporabnikov in kupcev.

V situaciji, ko morajo podjetja ukrepati, se dizajn management ponuja kot preizkušeno orodje uspešnih. Dizajn ni omejen na področje oblikovanja oziroma videza izdelka. Področja dizajna so širša:

 • upravljanje z dizajnom, znamčenje;
 • metode za povečanje kreativnosti – ‘design thinking’ in ‘design research’ in druge netehnološke inovacije;
 • produktni, storitveni dizajn in dizajn vizualnih komunikacij ter interakcij.

Načrtovanje, razvoj izdelkov in storitev ter njihovo trženje se v sodobnem poslovnem svetu bliskovito spreminjajo. Doseganje dodane vrednosti zahteva strokovno usposobljene in motivirane zaposlene ter trajnostni model razvoja podjetja, ki zahteva nove poslovne prakse in znanja.

S tem namenom je sklad objavil nov razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 3.0 za obdobje 2020–2023,  s katerim je podprl vzpostavitev in sofinanciranje treh kompetenčnih centrov za design management. Na razpisu so bili izbrani:

 • NEC Notranjski ekološki center, Cerknica (osnove DM,
 • Gigodesign 3 d.o.o. (storitveni design),
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (trajnostni design).

V odobrene kompetenčne centre je skupaj vključenih 55 podjetij, od katerih je 35 mikro, malih ali srednjih podjetij. Za čas trajanja projekta načrtujejo odobreni kompetenčni centri 8.823 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem design management kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

Rezultati projekta:
V sklopu projekta je bila izpeljana konferenca Dan inovativnosti, Brdo pri Kranju, 20. septembra 2022.

Spletne strani:
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/kcdm

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (T: 01 4341 560, E: zoran.keser@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic