O portalu

E-portal Poti izpopolnjevanja je orodje, vzpostavljeno v okviru nacionalne koordinacije uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslihv Sloveniji (projekt EPUO) v obdobju 2017–2023.

Namen e-portala PI je:

  • povečati prepoznavnost Priporočila Sveta Poti izpopolnjevanja (PI) – nove priložnosti za odrasle,
  • ozaveščati deležnike o povezavi med obstoječimi nacionalnimi prizadevanji in implementacijo PI v Sloveniji,
  • informirati javnosti o ukrepih na področju politike in stroke, njihovem udejanjanju kot tudi rezultatih in učinkih,
  • postati orodje za koordinacijo teh ukrepov ter spodbujati medsektorsko povezovanje v skladu s Priporočilom PI,
  • obveščati in motivirati najširšo javnost, še posebej s primeri dobre prakse, da uporabi ponujene priložnosti.

V letu 2023 smo vzpostavili dodatno podstran za obeležitev Evropskega leta spretnosti (ELS).


Dodana vrednost
e-portala:

  • aktualne informacije o politiki izobraževanja odraslih na evropski in nacionalni ravni,
  • na enem mestu pregled obstoječih ukrepov za nizko izobražene odrasle in tiste z neustreznimi spretnostmi v skladu s Priporočilom PI,
  • diseminacija primerov dobre prakse, ki izhajajo iz teh ukrepov z namenom, da oblikujemo zbirko kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov in učinkov,
  • informacije o tem, kaj vse je na voljo tej ciljni skupini odraslih (svetovanje, ustrezna učna ponudba in druge podporne dejavnosti),
  • temeljni podatki in primeri za poročanje Slovenije o uresničevanju Priporočila PI v letu 2021 (tako o vpeljanih ukrepih kot tudi o učinkih na posamezne deležnike).

E-portal prinaša koristi tako nosilcem politike kot tudi strokovnjakom in praktikom v izobraževanju odraslih, zaposlovalcem in drugim socialnim partnerjem, lokalnim skupnostim ter najširši javnosti, s poudarkom na odraslih z nizko izobrazbo in neustreznimi spretnostmi. Slednji morda zaradi neustreznih digitalnih spretnosti pri tem potrebujejo pomoč svetovalca oziroma druge osebe, ki je vešča uporabe tovrstnega orodja.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic