Evropski prostor

Podpora državam članicam pri implementaciji PI na ravni EU

Implementacija PI je dokumentirana v poročilu (Implementation report on Upskilling Pathways), objavljenem februarja 2019, v katerem so predstavljeni namere in napredki držav članic na tem področju.

Evropski svet je junija 2019 obnovil svojo zavezo, da podpre ta prizadevanja, z Zaključki Sveta.

Evropska komisija podpira implementacijo PI s sofinanciranjem, priložnostmi za vzajemno učenje, zbiranjem podatkov in izvajanjem študij ter vzpostavljanjem sinergij z drugimi obstoječimi iniciativami.

Vzajemno učenje: Delavnice, namenjene vzajemnemu učenju, so dogodki za pridobivanje ustreznih znanj in drugih kapacitet. Financirajo se iz  programa EaSI z namenom, da države članice vzpostavijo nacionalne mreže za implementacijo PI.

Izvedba v letih 2017/2018 je združila strokovnjake iz Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Italije, Poljske, Romunije in Španije, v letih 2018/2019 pa strokovnjake iz Belgije (Valonije in Flandrije), Češke, Finske, Nizozemske, Portugalske in Slovaške.

Delegacije so vodili predstavniki ministrstev za izobraževanje in /ali delo, sestavljali pa so jih tudi predstavniki drugih ključnih deležnikov, kot so izvajalci izobraževanja odraslih, predstavniki zavodov za zaposlovanje, socialni partnerji, agencije, ki upravljajo s sredstvi ESS, sodeloval pa je praviloma tudi neodvisni strokovnjak iz posamezne države.

Razpisi EaSI za implementacijo PI: Evropska komisija je objavila razpise v okviru programa EaSI; izbrani projekti so na ogled na spletni strani.

Podporni programi za strukturne reforme (SRSP): Države članice lahko prijavijo projekte za strukturne reforme, usklajene s Priporočilom PI. Te projekte upravlja Generalni sekretariat Evropske komisije.

Dodatno k vsemu omenjenemu Evropska komisija podpira implementacijo PI tudi preko:

Preko programa Erasmus+ so financirane tudi dejavnosti nacionalnih koordinatorjev za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Te so v mnogih državah osredotočene na koordinacijo ukrepov v izobraževanju odraslih, terensko delo (outreach), svetovanje in ozaveščanje.

V izobraževanje, usposabljanje, razvoj spretnosti in vseživljenjsko učenje bo od 2014 do 2020 vloženih 27 milijard EUR sredstev ESS. Dodatnih 21,2 milijard EUR je na voljo za socialno vključenost ter 30,8 milijard za trajnostni razvoj in kakovostno zaposlovanje.

Države članice so pod okriljem projektov ESS, namenjenih izobraževanju in usposabljanju, načrtovale, da bodo dosegle 8 millijonov odraslih z nizko izobrazbo oziroma neustreznimi spretnostmi.

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi EPALE je odprta, večjezična skupnost strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih v Evropi. V njej je zbrano pravo bogastvo informacij o dobrih primerih iz prakse, obenem pa EPALE gosti t.i. delovne skupnosti – online skupine strokovnjakov s podobnimi interesi, ki lahko s skupnimi močmi oblikujejo skupnost za izmenjavo informacij, mnenj in dobrih praks s posameznega področja. EPALE je lahko tudi učinkovito orodje za podporo dejavnosti, namenjenih implementaciji Priporočila PI, predvsem izmenjavi izkušenj in praktičnih primerov.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic