Osebna izkaznica ukrepa Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021

Viri financiranja:
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi.

Dodeljena sredstva:
2.682.846,67 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta:
Projekt je namenjen razvoju modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam v Sloveniji. Gre za razvoj in pilotno vpeljavo dveh novih modelov srednjega poklicnega izobraževanja, ki se bodo izvajali v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in podjetji.

Cilji:

  • razvoj in pilotna vpeljava dveh novih modelov srednjega poklicnega izobraževanja;
  • doseči večjo praktično usposobljenost udeležencev na trgu dela;
  • odpraviti neskladje med doseženimi poklicnimi kompetencami posameznika in potrebami delodajalca;
  • zagotoviti hitrejšo prehodnost udeležencev izobraževanja v sfero dela;
  • razviti sodobno obliko poklicnega izobraževanja, ki bo odgovarjala na potrebe trge dela.

Pričakovani kazalniki:
V okviru projekta bo prenovljenih 30 izobraževalnih programov in usposobljenih 500 strokovnih delavcev na zbornicah, v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje modelov, vzpostavljen pa bo register učnih mest.

Kontakt:
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana

Viri:
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs.aspx

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic