Osebna izkaznica programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017–2019 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017–2019 (KOC 2.0)
(Competence Centers for Human Resources Development from 2017 to 2019)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Dodeljena sredstva: 
4.720.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
1. 3. 2017 do 31. 6. 2019

Posredniški organ:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Namen:
Izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Cilj:

 • razviti ključne kompetence zaposlenih in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost,
 • ozaveščati zaposlene in delodajalce o nujnosti vseživljenjskega učenja,
 • spodbujati povezovanje in mreženje slovenskih podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov,
 • krepiti konkurenčnosti in inovativnost slovenskega gospodarstva,
 • razvijati in usklajeno izvajati kompetenčne modele,
 • promovirati gospodarske panoge/področja, opredeljena v Strategijah pametne specializacije, S4.

Ciljna skupina:
Delodajalci, kadroviki, kadrovski strokovnjaki, menedžerji in zaposleni.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Opis:
Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost tako zaposlenih kot podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru njihove panoge. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.

V okviru tega programa teče tudi projekt Kompetentna Slovenija. To je sklop brezplačnih delavnic in usposabljanj, namenjenih posameznikom, ki si želijo dostopa do novodobnih poslovnih znanj in veščin. Posameznikom omogočajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo oz. jih bodo potrebovali za uspešno nadaljevanje karierne poti.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljenih je bilo 17 kompetenčnih centrov, ki so vključili več kot 17.500 oseb,
 • vključenih preko 300 podjetij,
 • realiziranih 35.758 vključitev zaposlenih v različne programe usposabljanj, kar pomeni, da je bil cilj presežen za kar 142 %,
 • 3 razvojne konference (o ključnih kompetencah danes in v prihodnosti, o digitalizaciji, zaključna konferenca KOC 2.0),
 • 89 delavnic z vrhunskimi domačimi in tujini strokovnjaki v sklopu Kompetentne Slovenije (več kot 2.000 vključitev iz več kot 200 podjetij),
 • udeleženci usposabljanj so krepili tako strokovne kompetence kot mehke veščine, aktivnosti programa so potekale tudi izven kompetenčnih centrov.

Spletne strani:
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (T: 01 4345 873, E: kompetentna.slovenija@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic