Osebna izkaznica ukrepa Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017-2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta:
Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017-2022 (PINPIU)
(Development of programmes for upskilling in continuing vocational education and training from 201 to 2022)

Viri financiranja:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc.

Dodeljena sredstva:
484.106,20 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta:
Razvoj novih oblik javno veljavnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja (programov PUI), ki nadgrajujejo že uveljavljene oblike nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in bogatijo ponudbo le-tega. V ospredju priprave novih programov je usmerjenost na potrebe konkretnih delovnih mest v podjetjih, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih.

Cilj projekta:

  • razviti metodologijo za pripravo programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
  • pripraviti 20 pilotnih programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
  • promovirati nove oblike nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja med podjetji in zaposlenimi;
  • evalvirati razvoj in uvajanje programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja.

Kontakt:
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T:  01 586 42 00  E: pinpiu@cpi.si

Viri:
http://www.pinpiu.si
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs.aspx

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic