Osebna izkaznica projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)
(Comprehensive support for actively ageing workforce)

Vira financiranja:

  • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Dodeljena sredstva: 
29.936.237,21 EUR

Obdobje izvajanja:
marec 2017 do oktober 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Namen:
Program je namenjen podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenju delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Cilj:

  • zvišanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje,
  • okrepitev kompetenc starejših zaposlenih,
  • zagotavljanje podpore delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Ciljna skupina:
Delodajalci, kadroviki, kadrovski strokovnjaki, menedžerje in starejši zaposleni.

Status:
V teku

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Opis:
Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) je namenjen ozaveščanju delodajalcev, delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih. Z aktivnostmi projekta se tudi krepi kompetence starejših zaposlenih in se jih motivira za podaljševanje delovne aktivnosti, delodajalcem pa se zagotavlja podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

V sklopu projekta izvajajo raznovrstne dejavnosti tako za podjetja kot tudi posameznike.
Podjetja lahko pridobijo finančne spodbude za:

  • pripravo strategij ter za krepitev kompetenc starejših zaposlenih (tri javna povabila),
  • za razvoj in uvedbo inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (dva razpisa pilotnih projektov).

V okviru projekta nudijo:

in pripravljajo:

Spletne strani:
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS, Info točka (T: 01 43 45 878, E: asi@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic