Osebna izkaznica programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022 ​(KOC 3.0)
(Competence Centers for Human Resources Development from 2019 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, ki je bil 7. 6. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Dodeljena sredstva: 
7.000.000,00 EUR EUR, od tega 6.117.910,00 EUR za izvajanje razpisa in Kompetentne Slovenije, samo za razpis 5.500.000,00 EUR.

Obdobje izvajanja:
1. 7. 1091 do 31. 10. 2022 (od 2. 9. 2019 do 31. 5. 2022 obdobje izvajanja razpisa)

Posredniški organ:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Namen:
Izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Cilj:

 • izboljšati ključne kompetence zaposlenih in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost,
 • ozaveščati zaposlene in delodajalce o nujnosti vseživljenjskega učenja,
 • spodbujati povezovanje in mreženje slovenskih podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov,
 • krepiti konkurenčnosti in inovativnost slovenskega gospodarstva,
 • razvijati in usklajeno izvajati kompetenčne modele,
 • promovirati gospodarske panoge/področja, opredeljena v Strategijah pametne specializacije, S4,
 • promovirati horizontalno prednostno področje IKT.

Ciljna skupina:
Delodajalci, kadroviki, kadrovski strokovnjaki, vodje in zaposleni.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Opis:
Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost tako zaposlenih kot podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru njihove panoge. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.

Program je bil zasnovan že pred več kot desetimi leti. KOC 3.0 so že tretja operacija za vzpostavitev delovanja Kompetenčnih centrov. V okviru javnega razpisa je bilo izbranih 10 partnerstev, ki so vezana na področja Slovenske Strategije Pametne Specializacije (S4). Skupaj je v njih preko 300 velikih, srednjih in malih podjetij. Poudarek je tokrat na razvoju kompetenc vseh zaposlenih, od najnižje postavljenega delavca do direktorja. Namen usposabljanj v okviru KOC je namreč razvoj kompetenc prihodnost, ne samo na področju digitalizacije in avtomatizacije, ampak tudi razvoj t.i. mehkih veščin.

V okviru tega programa  teče tudi projekt Kompetentna Slovenija. To je sklop brezplačnih delavnic in usposabljanj, namenjenih posameznikom, ki si želijo dostopa do novodobnih poslovnih znanj in veščin. Posameznikom omogočajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo oz. jih bodo potrebovali za uspešno nadaljevanje karierne poti.

Rezultati projekta:
Do decembra 2021 so bili doseženi naslednji rezultati:

 • vzpostavljenih je bilo 10 kompetenčnih centrov, ki skupaj pokrivajo vseh 10 področij Strategije pametne specaializacije (S4);
 • vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij;
 • realiziranih 33.689 vključitev zaposlenih v različne programe usposabljanj;
 • predstavitveni video, v katerem so zajete izkušnje sodelujočih v projektu, prednosti njihovega sodelovanja v njem, izpostavljena pa so tudi področja usposabljanj, ki so za njih v tem trenutku najbolj pomembna;
 • v okviru Kompetentne Slovenije izpeljana poletna KOCHR šola in poletna KOCkreativna šola, junij–julij 2021;
 • spletna konferenca Poženimo kreativnost, 14. september 2021;
 • v zborniku pa so predstavljeni rezultati vseh 10 podprtih kompetenčnih centrov ter ostale aktivnosti na programu;
 • več kot 230 delavnic z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki v sklopu Kompetentne Slovenije (več kot 4.200 vključitev);
 • udeleženci usposabljanj so krepili tako strokovne kompetence kot mehke veščine;
 • aktivnosti programa so potekale tudi izven kompetenčnih centrov.

Spletne strani:
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/ 

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (T: 01 4345 873, E: koc3@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic