Osebna izkaznica projekta Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)
(Encouraging persons facing the loss of employment into labour market measures)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1.: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, specifičnega cilja 8.1.1.: Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo ISCED 3.

Dodeljena sredstva: 
4.000.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
12. 4. 2019 do 30. 6. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Namen:
Program je namenjen spodbujanju vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa bodo usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

Cilj:

 • pri osebah, ki so pred izgubo zaposlitve, prepoznati potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah, z namenom povečati njihovo zaposljivosti,
 • izboljšati pogoje teh oseb za uspešen nastop na trgu dela,
 • razviti veščine za samostojno vodenje kariere zaposlenih,
 • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela,
 • varnejša fleksibilnost na trgu dela.

Ciljna skupina:
Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer:

 • osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca,
 • osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno,
 • osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece,
 • osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Status:
V teku.

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Projektni partnerstvi:
Z JR za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (JR SPIN) sta bili izbrani dve projektni partnerstvi (eno za Vzhodno kohezijsko regijo – KRVS ter eno za Zahodno kohezijsko regijo – KRZS):

Opis:
Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Zato Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), ki pomaga zaposlenim, da bi v takšni situaciji lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto.

V okviru programa izvajalci projekta sodelujejo s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci, sindikati, zavodi za zaposlovanje in ugotavljajo potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta izvajajo dejavnosti, za katere je mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer za:

 • razvoj kariere v obliki brezplačnih informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.,
 • razvoj kompetenc v obliki izvedbe brezplačnih usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Vse aktivnosti, ki jih izvajata dve projektni partnerstvi, so za udeležence brezplačne.

Pričakovani kazalniki:
Vključiti 3.200 oseb iz opredeljene ciljne skupine, od tega 1.600 v KRVS in 1.600 v KRZS.

Spletne strani:
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/vkljucevanje-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela-spin/
https://invel.si/post-802/spin/
https://sites.google.com/view/brezplacna-izobrazevanja-spin/domov

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (T: 01 4341 527, E: spin@sklad-kadri.si)
INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o. (T: 064 250 056, E: sandra.bera@invel.si)
Obalna sindikalna organizacija – KS 90 (T: 030 756 725, E: pravnik.oso.ks90@gmail.com)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic