Osebna izkaznica ukrepa Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020
(Promotion of vocational education from 2016 to 2020)

Viri financiranja:
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi.

Dodeljena sredstva:
942.153,33 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2020

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta:
Večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Cilji:

  • promocija z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • krepitev sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja, to je socialnega partnerstva;
  • spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Kontakt:
Center RS za poklicno izobraževanje
Helena Žnidarič, vodja projekta (T: 01 5864 238, E: helena.znidaric@cpi.si)
Aleksandar Sladojević, koordinator projekta (T: 01 5864 225, E: aleksandar.sladojevic@cpi.si)

Viri:
https://cpi.si/projektna-dejavnost/kohezijski-projekti/promocija-poklicnega-izobrazevanja-2/

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic