Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Mozaik italijanskega jezika za kompetentno komunikacijo s strankami
Italian language mosaic for competent communication with customers

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ) in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP)

Širši okvir:
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)

Financerja:

  • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec konzorcija:
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Konzorcijski partnerji:

  • B2 d.o.o.
  • Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  • Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
  • Srednja ekonomska šola Ljubljana
  • Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  • Programe so izvajali v podjetjih, eno izmed podjetij, s katerim so sodelovali, je bilo JP LPP.

Udeleženci:
Zaposleni v JP LPP (13) – vozniki mestnega vozila na električni pogon (t. i. kavalirja).

Namen:
Pridobiti znanje italijanskega jezika za komunikacijo s strankami.

Cilj(i):
Okrepiti voznike kavalirja z znanjem italijanskega jezika, da se lažje sporazumevajo z italijansko govorečimi gosti, predstavijo turistične znamenitosti Ljubljane in nudijo različne informacije.

Opis:
Sodelovanje med izobraževalno organizacijo CILJ in LPP je bilo vzpostavljeno na pobudo zaposlenih na LPP. Vozniki so prepoznali potrebo po znanju italijanskega jezika, saj se je v zadnjih letih povečalo število italijansko govorečih gostov, ki za prevoz po mestnem središču, namenjenem pešcem, izberejo prevoz z manjšim vozilom na električni pogon (kavalirjem). Zaposleni so vodstvu JP LPP posredovali svojo željo po učenju italijanščine, da bi se lažje sporazumevali s temi gosti in tako tudi prispevali k dvigu kakovosti ljubljanske turistične ponudbe. Vodstvo je njihovo pobudo podprlo, se povezalo z javnim zavodom CILJ. Izobraževalna organizacija je pripravila neformalni program Mozaik italijanskega jezika za kompetentno komunikacijo s strankami. Pri tem je upoštevala konkretne zahteve delodajalca (LPP) glede vsebine, ciljev in se z njim terminsko uskladila. Izobraževanje je potekalo dvakrat tedensko v jutranjem času (med 6.30 in 8.00), deloma v učilnici in deloma na terenu (v vozilu). Programa se je udeležilo 13 zaposlenih. Izvajali so ga deloma skupinsko, deloma v parih.
Vsebina programa je bila vezana na predstavitev storitve, pogovor s stranko, usmeritev stranke k primernim turističnim znamenitostim ipd., delo na terenu (v vozilu) po mestnem središču.

Dosežki:
Za zaposlene: osebnostna rast, karierni razvoj, razvoj spretnosti, razvoj samozavesti, konkurenčnosti in izboljšanje motivacije za nadaljnja izobraževanja, občutek pripadnosti.
Za podjetje: izboljšana konkurenčnost, konkretna rešitev za izboljšanje kompetenc zaposlenih, prilagoditev kompetenc potrebam delovnega mesta, izboljšane pripadnost, zadovoljstvo in motivacija zaposlenih.
Za širšo skupnost (mesto): izboljšana turistična ponudba.

Spletna stran:
https://www.cene-stupar.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=13698&detailid=88751

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na zaključni konferenci projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019, Brdo pri Kranju, 15. februar 2019

Kontakt:
Dragica Glažar, CILJ (T:  030 642 425, E: dragica.glazar@cene.stupar.si)
Rok Trdan, CILJ (T: 031 729 904, E: rok.trdan@cene.stupar.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic