Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
UKC Maribor in AZM – LU v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019
(University Medical Centre Maribor and Maribor Adult Education Centre in the project Acquiring key competences and vocational skills 2016–2019)

Širši okvir:
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)

Časovni okvir:
september 2016 – oktober 2018

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
vzhodna Slovenija – KRVS

Nosilec konzorcija:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (AZM – LU)

Konzorcijski partnerji:
Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Partnerji v projektu in njihova vloga:
AZM – LU:

 • predstavitev projekta in osnovne ponudbe,
 • usklajevanje s potrebami podjetja in zaposlenih med kadrovsko službo ter vodji oddelkov UKC Maribor in organizatorji izobraževanja AZM – LU,
 • izbor ustrezne vsebine in zunanjih sodelavcev,
 • usklajevanje terminov in lokacije izvedb;

UKC Maribor:

 • predstavitev potreb (manjše skupine, izvedba delavnic znotraj delovnega časa in v prostorih delodajalca ipd.),
 • predstavitev želja zaposlenih,
 • motiviranje zaposlenih za vključitev,
 • predstavitev vsebin, prilagojenih potrebam zaposlenih.

Udeleženci:
Vključeni udeleženci iz UKC Maribor imajo večinoma osnovnošolsko, nižjo poklicno ali poklicno izobrazbo, so starejši od 45 let, kar nekaj jih je starejših od 54 let.

Namen:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj(i):
Izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2, 3) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Opis:
AZM – LU izvaja projekt za zaposlene v UKC Maribor, Oddelek za prehrano in dietetiko. Programe, ki so jih izbrali in izvedli v UKC Maribor, so uskladili s kadrovsko službo podjetja. Potrebe, ki so jih prepoznali, so bile na področju komunikacije (Trening socialnih veščin), informacijsko-komunikacijske tehnologije (RDO) in ostalih temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo (UŽU – MI).

Dosežki:
Do oktobra 2018 je bilo izvedenih 10 programov:

 • 1 izvedba programa usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) – UŽU Most do izobrazbe (UŽU – MI),
 • 5 izvedb programa splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) – Trening socialnih veščin,
 • 4 izvedbe programa Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO).

Vključenih je bilo 129 zaposlenih.

Spletna stran:
http://www.azm-lu.si/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc-2016-2019

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na posvetovalnem dogodku projekta EPUO – podjetniškem zajtrku »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?«, 11. 9. 2018

Kontakt:
Helena Matavž, AZM – LU (T: 02 2341 113 , E: helena.matavz@azm-lu.si)
Ksenija Ekart, UKC Maribor (T: 02 3212 312, E: ksenija.ekart@ukc-mb.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije:

Partnersko srečanje projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, 25. oktober 2017

Skupina udeleženk programa UŽU – MI, 5. julij 2018

Podelitev potrdil o opravljenem usposabljanju

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic