Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezane na ukrep Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Nacionalna promocijska kampanja projekta NPO Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (National promotional campaign of the project Professional support to information and guidance activities and validation and recognition of non-formally acquired knowledge 2016–2022)

Širši okvir:
Neposredna potrditev operacije (NPO) Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Časovni okvir:
31. oktober – 21. november 2018

Financerja:

  • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Andragoški center Slovenije

Partnerji:
V skupini za promocijo so sodelovali trije sodelavci ACS, štirje predstavniki izvajalcev informativno svetovalni dejavnosti iz LU Jesenice, CDI Univerzum, LU Murska Sobota in UPI Žalec ter predstavniki agencije za komuniciranje.

Ciljna skupina / udeleženci:
Zaposleni odrasli in posredno tudi delodajalci.

Namen:
Okrepiti prepoznavnost projekta NPO Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (link na OI_NPO_Svetovanje_za_zaposlene_2016-2022) in dejavnosti 15 konzorcijev, izbranih na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 (link na OI_JR_Svetovanje_za_zaposlene_2016-2022).

Cilj(i):
Nagovoriti zaposlene in jih spodbuditi k vključitvi v svetovalno dejavnost.

Opis:
S promocijsko kampanja so želeli nagovoriti manj izobražene zaposlene, ki jim je namenjena informativno svetovalna dejavnost v središčih ISIO po vsej Sloveniji, in posredno tudi njihove delodajalce.
Zasnovali so jo tako, da bodo sporočila ciljno skupino dosegla prek jumbo plakatov in oglasnih sporočil na RTV. Kampanja je bila podprta tudi z novo spletno stranjo in brezplačno številko 080 2922.
Kampanja bodo v prihodnjih letih v manjšem obsegu ponavljali.

Dosežki:

  • 126 jumbo plakatov po celi Sloveniji (31. oktober – 21. november 2018),
  • oglasna sporočila na RTV (televizijski in radijski oglas): TV Slovenija, Val 202, 1. program (4.–14. november 2018),
  • oglasno sporočilo z naslovom Zaposleni, ki se izobražujejo, so pri delu bolj zadovoljni in učinkoviti na spletnem portalu MMC (5. -12. november 2018)
  • oglasna pasica na spletnem portalu MMC (4.–14. november 2018),
  • nova spletna stran: https://zaznanje.si/ (od 31. oktobra 2018),
  • brezplačna številka 080 2922 (aktivna do 21. novembra 2018), na kateri je odzivnik klicatelje usmeril na spletno stran projekta oziroma med delovniki tudi na telefonsko številko sodelavke ACS,
  • pasica na naslovni strani spletne strani ACS.

Spletna stran:
https://zaznanje.si/

Promocija primera dobre prakse:
Objava novice z naslovom Nacionalna promocijska kampanja projekta Svetovanje za zaposlene (spletna stran ACS, 29. oktober 2018)
Objava prispevka z naslovom Nacionalna promocijska kampanja projekta Svetovanje za zaposlene (e-Novičke, 7. november 2018)
Objava novičke z naslovom ACS promovira svetovanje za znanje (Dnevnik, 24. november 2018)
FB ACS in izvajalci

Kontakt:
Urška Pavlič (T: 01 5842 581, E: urska.pavlic@acs.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Jumbo plakati:

Delovna skupina ACS pred plakatom:

Pasica na naslovni strani spletne strani ACS:

Oglasno sporočilo na MMC:

Oglasni pasici na spletnem portalu MMC:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic