Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Komunikacija kot povezovalni člen med zaposlenimi v Splošni bolnišnici (SB) Jesenice (Communication as a linkage between employees in Jesenice General Hospital)
Ljudska univerza Jesenice  (LUJ) in Splošna bolnišnica Jesenice (SB Jesenice)

Širši okvir:
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)

Časovni okvir:
6. oktober –  22. december 2016

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec:
Ljudska univerza Jesenice (Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske)

Konzorcijski partnerji:
Ljudska univerza Kranj
Šolski center Kranj
Biotehniški center Naklo
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

Partnerji v projektu in njihova vloga:
LUJ:

 • predstavitev projekta in osnovne ponudbe,
 • usklajevanje potreb podjetja in zaposlenih med vodstvom SB Jesenice,
 • izbor ustrezne vsebine in zunanjih sodelavcev,
 • usklajevanje terminov in lokacije izvedb,
 • motivacija zaposlenih za aktivno udeležbo v programu Komunikacija in preprečevanje konfliktov.

SB Jesenice:

 • predstavitev potreb (manjše skupine, izvedba delavnic znotraj delovnega časa in v prostorih delodajalca ipd.),
 • predstavitev želja/potreb zaposlenih,
 • motiviranje zaposlenih za vključitev,
 • predstavitev vsebin, prilagojenih potrebam zaposlenih.

Udeleženci:
Zaposleni v tehničnem sektorju SB Jesenice.

Namen:
Izboljšati komunikacijo med zaposlenimi.

Cilj(i):
Okrepiti komunikacijske veščine zaposlenih v tehničnem sektorju SB Jesenice in jih tako opolnomočiti, da bi se tako znotraj sektorja kot z ostalimi zaposlenimi v drugih oddelkih bolje razumeli.

Opis:
Na LUJ so se v okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske odzvali na lokalne potrebe okolja. Ciljna skupina so bili starejši nižje izobraženi zaposleni v SB Jesenice (tehnični kader). Ti so bili prvič v 30 letih delovne dobe s strani delodajalca napoteni na izobraževanja, ki niso obvezna. Napotitev so doživeli kot kritiko svojega dela; sprva so bili nemotivirani in so udeležbi nasprotovali. V 50 urah izobraževanja jih je predavateljica motivirala za vsebino, jim predstavila, da so vsebine uporabne in dosegla, da so bili z doseženimi rezultati zadovoljni.

Dosežki:
Predstavnica delodajalca (kadrovica) ugotavlja, da se je komunikacija med zaposlenimi obrnila na bolje.
Zaposleni (udeleženci delavnic) so ocenili, da po delavnicah več pozornosti namenjajo pozornemu poslušanju. Opazili so, da so se odnosi izboljšali. Po končanem izobraževanju so se predavateljici zahvalili za darilom in lepo mislijo.
Za zaposlene: osebnostna rast, karierni razvoj, razvoj spretnosti, razvoj samozavesti, konkurenčnosti in izboljšanje motivacije za nadaljnja izobraževanja, občutek pripadnosti.
Za podjetje: izboljšana konkurenčnost, konkretna rešitev za izboljšanje kompetenc zaposlenih, prilagoditev kompetenc potrebam delovnega mesta, izboljšane pripadnost, zadovoljstvo in motivacija zaposlenih.
Za širšo skupnost (mesto): izboljšana turistična ponudba.

Spletna stran:
http://lu-jesenice.net/projekti/center-za-pridobivanje-temeljnih-kompetenc-gorenjske/

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na zaključni konferenci projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019, Brdo pri Kranju, 15. februar 2019

Kontakt:
Majda Suljanović Hodžić, LUJ (T: 04 5833 808, E: majdas@lu-jesenice.net)
Tatjana Tušar, SB Jesenice (T: 04 5868 430, E: tina.zalokar@sb-je.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Slikovno gradivo:

Video:

Kaj sta o samem programu in učinkih le-tega povedali izvajalka in predstavnica Splošne bolnišnice Jesenice, si lahko ogledate s klikom na povezavi.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic