Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezane na ukrep Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti – SVOS, ki je slovenska verzija Education & Skills Online Assessment – E&S Online

Širši okvir:
Neposredna potrditev operacije (NPO) Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. SVOS je ena od podaktivnosti v okviru omenjenega projekta.

Časovni okvir:
1. april 2016 – 31. marec 2022

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec konzorcija:
Andragoški center Slovenije

Konzorcijski partnerji:
Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Partnerji v projektu:
Trenutno 35 stalnih lokalnih točk SVOS po celi Sloveniji, ki so hkrati nosilci konzorcijev ali njihovi partnerji projekta TPK 2016–2019 in TPK 2018–2022.
V prihodnje bomo odpirali tudi začasne lokalne točke SVOS.

Udeleženci:
Odrasli vseh starosti..

Namen:
Namen vpeljevanja SVOS je omogočiti odraslim, da z zanesljivim in validiranim diagnostičnim inštrumentom ocenijo svoje temeljne spretnosti. Z razvojem mreže lokalnih točk SVOS jim omogočamo dostop do SVOS v njihovem lokalnem okolju ob pomoči strokovno usposobljenega kadra.

Cilj(i):
Do konca projekta bomo 17.000 odraslim omogočili, da ocenijo svoje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih s spletnim orodjem SVOS. S tem pridobijo informacijo o stanju svojih spretnosti, kar je dobra začetna točka za učenje.

Opis:
Spletni vprašalnik SVOS je za uporabnike brezplačen,  primeren za odrasle vseh starosti, na voljo v različnih jezikih, posamezniku pa omogoča takojšen vpogled v razvitost svojih treh spretnosti. V drugem delu vprašalnika lahko odrasli samooceni svojo vsakodnevno uporabo spretnosti, poklicne interese in svoj življenjski slog. Ker je to mednarodni inštrument, validiran in prilagojen za Slovenijo, dobi posameznik v poročilih tudi vpogled, kam se z rezultati spretnosti umešča v Sloveniji in mednarodno.

SVOS naloge sproti prilagaja posameznikovim zmožnostim. Ker je spretnosti možno razvijati, ga odrasli, potem ko je določeno obdobje posvetil dvigu spretnosti, lahko ponovno reši in tako spremlja svoj lastni razvoj.

Prednosti njegovega uvajanja za posameznika, strokovnega delavca in izobraževalno ustanovo:

 • SVOS omogoča vsakemu odraslemu pridobiti objektivno individualno oceno lastnih spretnosti.
 • Strokovnemu delavcu koristi tako kot pripomoček za svetovanje odraslim pri vključitvi v primerna izobraževanja in za razvoj kariere kot tudi za pripravo individualnih izobraževalnih načrtov.
 • Izobraževalna ustanova s pomočjo inštrumenta SVOS lažje načrtuje in razvija nove ter preverja uspešnost obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja (z namenom posodabljanja). Pridobljene informacije ji nenazadnje omogočajo samozavesten vstop v podjetja, da bi analizirala izobraževalne potrebe, pripravila načrt in izvedla prilagojene izobraževalne programe, ki ustrezajo potrebam zaposlenih in podjetij.

Dosežki:
Do konca januarja 2021 smo na podaktivnosti SVOS:

 • prevedli in prilagodili naloge, predvidene za testiranje (2017), pilotirali inštrument na slovenski populaciji preko 1.200 udeležencev v starosti 16-65 let po celi Sloveniji (2017),
 • evalvirali in pripravili končno (standardizirano) verzijo inštrumenta (2017),
 • odprli nacionalno točko SVOS, ki je pripravila  strokovno in operativno tehnično podporo vpeljevanja SVOS in delovanja mreže lokalnih točk SVOS (2019),
 • izvedli nakup vstopnih številk (2019),
 • pripravili posebno aplikacijo za dodeljevanje vstopnih številk in sledenje procesu ocenjevanja, kot podpora delu na lokalnih točkah SVOS kot tudi na nacionalni (2020),
 • izvedli 6 temeljnih usposabljanj za 83 strokovnih delavcev za samostojno in profesionalno uporabo inštrumenta pri svojem delu in širše pri dejavnostih organizacije, v kateri so zaposleni (2020),
 • odprli v vsaki slovenski regiji vsaj po eno lokalno točko SVOS – skupaj 35 (2020),
 • izvedli 4 spopolnjevanja za 53 strokovnih delavcev za interpretacijo poročil o rezultatih SVOS (2020),
 • izvedli predstavitve inštrumenta SVOS in promocijske akcije (2020).

Spletna stran:
https://pismenost.acs.si/svos/

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitve na različnih dogodkih:

Objave na FB profilu:

Objave v e-Novičkah ACS:

Drugi viri:

Kontakt:
Darija Premk (T: 01 5842 592, E: darija.premk@acs.si)
Monika Zalokar (T: 01 5842 598, E: monika.zalokar@acs.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Pasice v FB objavah:

Fotografije z dogodkov:

Predstavitev na 13. Informativa Online, 23. januar 2021

Predstavitev na VI. mednarodnem andragoškem simpoziju, Biograd na Moru, 19. aprila 2018

Predstavitev na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2017, Ljubljana, 28. november 2017

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic