Evropski program za učenje odraslih dobiva novo preobleko

V marčevski izdaji e-Novičk smo že nakazali procese, ki tečejo na MIZŠ pod slovenskim PSEU. Tedaj je bilo aktualno predvsem naše sodelovanje v delovni skupini za pripravo osnutka novega EPUO na MIZŠ. Resolucija Sveta o prenovljenem EPUO za obdobje 2011–2020 se je lani iztekla, nova pa bo spet temelj za nadaljevanje istoimenskega projekta EPUO.

Osnutek novega EPUO, ki temelji na holističnem pristopu k UIO, njegovi vlogi pri odzivanju na sodobne družbeno-ekonomske izzive ter spoznanjih o dosedanjem uresničevanju EPUO, smo medtem že pripravili. Prediskutirali smo ga z evropskimi (24. marca) in nacionalnimi (15. aprila) deležniki. Posvetovali smo se s predstavniki drugih dveh držav tria (Nemčije in Portugalske), EK ter Evropskim ekonomsko-socialnim svetom. Slednji je na našo prošnjo izdelal svoje uradno mnenje o izobraževanju odraslih. Dopolnjeni osnutek novega EPUO je že dvakrat obravnaval Odbor za izobraževanje, v katerem so države članice izrazile svoje pripombe in predloge. Med poletjem smo jih  pregledali in po najboljših močeh upoštevali, tako da je izboljšani osnutek besedila nared za vnovično obravnavo na Odboru, in sicer 2., nato pa še 16. septembra. Predvidevamo, da bo z usklajevanjem še kar nekaj dela, preden bo izoblikovana končna različica nove Resolucije. To bo Svet ministrov za izobraževanje sprejel predvidoma v novembru 2021.

Evropsko srečanje o učenju in izobraževanju odraslih bo služilo dvema namenoma

Drugi sklop dejavnosti v okviru PSEU pod okriljem MIZŠ in partnerjev zadeva evropsko konferenco o izobraževanju odraslih (8. in 9. septembra), ki je del uradnega programa slovenskega predsedovanja. Prvi dan bo namenjen sodobnim temam učenja in izobraževanja odraslih, tako da se bomo posredno ukvarjali z vsebinami novega EPUO. Drugega dne pa bo večina časa in pozornosti usmerjena v evropski posvetovalni dogodek za svetovno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII, 2022 v Maroku).

Pri organizaciji tega dvojnega dogodka, ki nosi naslov Adult Learning and Education – The Resilient Response to Future Challenges. Paving the way to CONFINTEA VII in 2022 (Izobraževanje odraslih v Evropi – odporni odziv na izzive prihodnosti. Tlakovanje poti CONFINTEI VII v letu 2022) smo združili moči z UNESCO ter UIL. Na konferenci bodo nastopili visoki predstavniki slovenske in evropske politike izobraževanja ter UNESCO pa tudi predstavniki domače in mednarodne stroke.

Predstavniki mreže Eurydice bodo premierno predstavili novo poročilo o izobraževanju in usposabljanju odraslih v Evropi. Razprava v osrednjem omizju pa bo tekla na temo Učenje za življenje in delo. Predstavljena bo platforma EPALE, svoj prostor pa bo imel tudi video o desetletnem uresničevanju EPUO v Sloveniji, ki ga pripravljamo na ACS.

Izmenjava pogledov bo ubrana na sodobne družbeno-ekonomske teme

Udeleženci bodo sodelovali v diskusijskih skupinah, kjer bo beseda bo tekla o naslednjih temah:

  • UIO za življenje in delo v prihodnosti
  • Dvojna tranzicija (zeleno in digitalno) v UIO
  • Demografija in UIO (zdravo in dejavno staranje ter migracije)
  • Ozaveščanje, svetovanje in terensko delo v UIO

Zaključki spoznanj in pobud v skupinah bodo umeščeni v deklaracijo o UIO, katere osnutek bo predstavljen drugega dne zjutraj, pozneje pa bo predmet nadaljnjega usklajevanja.

Program se bo nadaljeval s prej omenjenim posvetovalnim delom za CONFINTEA VII, ki ga pripravlja UIL in bo namenjen ugotovitvi stanja in izzivov na področju UIO. Posebno pozornost bodo posvetili digitalnim inovacijam, naprednim strategijam ter doseganju Ciljev trajnostnega razvoja 2030. Tudi v tem delu programa je predvidena izmenjava pogledov v skupinah, kar bo pripeljalo do sprejetja evropskih priporočil za CONFINTEA VII.

UNESCO je svoje udeležence povabil preko nacionalnih komisij, ki delujejo v posameznih državah. Le uradni člani državnih delegacij bodo lahko dejavno sodelovali v tem delu programa, drugi bomo opazovalci. Kljub temu menimo, da je dvojna zasnova tega dogodka koristna za vse vpletene v pripravljalni in izvedbeni fazi konference.

Dvodnevni dogodek je zaprtega tipa, na njej bomo neposredno sodelovali le povabljeni predstavniki številnih ustanov iz vse Evrope. Prenosa v živo žal ne bo, a o vtisih ter rezultatih konference vas bomo obvestili v naslednji izdaji e-Novičk. Na voljo je tudi spletna stran konference.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS