Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Znanje Nas Aktivira (ZNA) v Alpini (Knowledge activates us in the Alpina)​

Širši okvir:
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)

Časovni okvir:
september 2016 – marec 2019

Financerji:
Evropski socialni sklad (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %)

Kohezijska regija:
Zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec:
Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija)

Partnerji v projektu in njihova vloga:
LU Škofja Loka:

 • predstavitev projekta in osnovne ponudbe,
 • usklajevanje potreb podjetja in zaposlenih med vodstvom Alpine in organizatorja izobraževanja LU Škofja Loka,
 • svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih,
 • izbor ustrezne prilagojene vsebine usposabljanj za zaposlene,
 • usklajevanje terminov in lokacije izvedb.

Alpina, d.o.o. Žiri:

 • predstavitev potreb (manjše skupine, izvedba delavnic znotraj delovnega časa in v prostorih delodajalca ipd.),
 • predstavitev želja zaposlenih,
 • motiviranje zaposlenih za vključitev v izobraževanja,
 • predstavitev vsebin, prilagojenih potrebam zaposlenih.

Udeleženci:
Udeleženci izobraževanja so bili zaposleni v Alpini z manj kot štiri letno srednješolsko izobrazbo, manj usposobljeni, ter starejši od 45 let.

Namen:
Povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove temeljne in poklicne kompetence zaradi potreb na trgu delo, večje zaposljivosti, večje socialne vključenosti, njihovega osebnega razvoja.

Cilj(i):
Izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo manj kot štiri letno srednješolsko izobrazbo, so manj usposobljeni, in starejši od 45 let.

Opis:
V podjetju Alpina, d.o.o., v Žireh trenutno zaposlujejo 362 ljudi, njihova povprečna starost je 46 let. V podjetju se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in nenehnega pridobivanja kompetenc, zato je bila podpora vodstva podjetja za sodelovanje v projektu Znanje nas aktivira z Ljudsko univerzo Škofja Loka zelo velika. Izvedli so 8 izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc, in sicer Vodenje skupine (2 skupini), Zdrav življenjski slog, Nemogoče je ne-komunicirati, Digi računalništvo, Računalništvo za zaposlene (3 skupine). Izobraževanje je potekalo v podjetju, kjer so uredili tudi računalniško učilnico. V izobraževanja je bilo skupaj vključenih 100 zaposlenih. Z izobraževanji so pričeli septembra 2016 in jih zaključili marca 2019. Ob zaključku izobraževanja so zaposlenim podelili potrdila. Sodelovanje z Ljudsko univerzo Škofja Loka je bilo zelo dobro, zato so se z vodstvom v Alpini dogovorili, da bodo sodelovali tudi v naslednjem projektu Znanje nas aktivira 2 (TPK 2018–2022).

Dosežki:
Od septembra 2016 do marca 2019 je bilo izvedenih 8 izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc:

 • Vodenje skupine (2 skupini),
 • Zdrav življenjski slog,
 • Nemogoče je ne-komunicirati,
 • Digi računalništvo,
 • Računalništvo za zaposlene (3 skupine).

V programe je bilo vključenih 100 zaposlenih, od teh jih je bilo 18 vključenih v več programov.

Zaposleni so izboljšali temeljne kompetence (digitalna pismenost, socialne kompetence, samoinciativnost in podjetnost), usposabljanje  je pozitivno vplivalo na njihove osebne lastnosti (komunikativnost, samozavest, sodelovalnost, samostojnost, vztrajnost), posamezni zaposleni so napredovali.
Izjave zaposlenih o izobraževanju:
»Z izobraževanjem sem bila zelo zadovoljna. Zvedeli smo kar nekaj načinov, kako pravilno komunicirati oziroma poslušati sogovornika. Predavateljici pa posebno pohvalo! Zelo dobro – odlično! Želim vam še veliko tako dobrih in koristnih predavanj.«
»Všeč mi je bil sproščen odnos, prilagoditev na našo situacijo. Aktivno sodelovanje slušateljev. Predavateljica je vzpostavila pristen kontakt.«
»Z usposabljanjem sem pridobila določene informacije, katere bom v praksi koristno uporabljala. Hvala.«

Spletna stran:
www.lu-skofjaloka.si

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na zaključni konferenci projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2018, Brdo pri Kranju, 15. feberuar 2019

Kontakt:
Tanja Avman, Ljudska univerza Škofja Loka (T: 04 50613 80, E: avman@guest.arnes.si)
dr. Tadeja Primožič, Alpina (T: 04 51580 00, E:  tadeja.primozic@alpina.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Slikovno gradivo iz izobraževanj:

Direktor Alpine Bojan Gantar je ob zaključku programa Vodenje skupine nagovoril udeležence ter jim podelil potrdila (Žiri, 27. 10. 2016)

Film:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic