Od 3. do 5. aprila se je v Luksemburgu mudila tričlanska slovenska ekipa, ki smo jo sestavljali Mateja Šmid, direktorica LUK, Darijan Novak in avtorica članka, oba z ACS. Gostitelj tokratnega mednarodnega dogodka projekta EPUO, namenjenega vzajemnemu učenju (dogodek PLA), je bil Oddelek za izobraževanje odraslih na luksemburškem Ministrstvu za izobraževanje. V e-Novičkah smo že poročali o prvem dogodku PLA, namenjenem vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja (Bonn, december 2018), ter drugem o sodelovanju deležnikov pri zagotavljanju temeljnih spretnosti (Haag, februar 2019). Tokratni temi srečanja nacionalnih koordinatorjev in drugih strokovnjakov sta bili ozaveščanje in svetovanje v IO.

Še pred uradnim delom sestanka so nas predstavniki EACEA seznanili z ugotovitvami ob pregledu naših vmesnih poročil o tekočih projektih EPUO in nas povabili, naj odpravimo morebitne pomanjkljivosti ter izkoristimo čim več načrtovanih sredstev. Predstavili so tudi nov razpis za implementacijo EPUO v obdobju 2020–2021. Ta nas v nasprotju s prejšnjimi veliko bolj usmerja pri oblikovanju vsebine. Poudarek je še vedno na uresničevanju EPUO in Poti izpopolnjevanja, prioritetna področja pa so upravljanje (governance), programska ponudba, njena prožnost in dostopnost ter kakovost. Rok za prijavo je 6. maj in vse kaže, da bo tudi Slovenija nadaljevala s projektom.

O svetovalni dejavnosti – orodje, hiša in hipoteze

Luksemburžani so navdušili s svojim petjezičnim portalom o priložnostih za vseživljenjsko učenje (http://lifelong-learning.lu). To orodje vsebuje nad 9.000 izobraževalnih priložnosti, seznam možnosti (so)financiranja, povezave do svetovalnih centrov in pomembnih študij ter še marsikaj. Med njihovo predstavitvijo se mi je vrivala primerjava s slovenskim portalom Kam po znanje, saj sta vsebinska zasnova in postopek priprave precej podobna. V obeh primerih gre za dragocen zbir stalno aktualiziranih informacij, ki so pomembne tako za stroko kot tudi najširšo javnost. Razlika med nami pa je zanimiva: luksemburški izvajalci IO plačujejo članarino za sodelovanje v portalu. Ta sega od 200 do 800 EUR letno, odvisno od števila predstavljenih programov. Pri nas je objava podatkov brezplačna. Ali slednje deluje v prid kakovostnim in posodobljenim vnosom podatkov, je vredno razmisleka.

Festival učenja naj zagotavlja ravnovesje med praznovanjem in naslavljanjem aktualnih tem

Ozaveščanja in svetovanja v IO smo se lotili že pred sestankom s pripravo plakatov o svojih primerih dobre prakse. Na samem srečanju pa smo svoje izkušnje in spoznanja podrobneje predstavili udeleženci iz Irske, Slovaške in Slovenije. Prvi so z dvema učečima se, Mario in Louise, spomnili na prepričljivost življenjskih izpovedi ter fenomen učečih se skupnosti. Poudarili so pomen komunikacijskih platform in družabnih omrežij, saj ta vključujejo tudi skupine, ki jih sicer težko dosežemo. Slovaki so predstavili video o svojem Tednu vseživljenjskega učenja, Slovenci pa smo spregovorili o razvoju gibanja festivalov učenja v Evropi in svetu. Nadaljevali smo s predstavitvijo dejavnikov uspeha 24-letnega organiziranja  ter na primeru izpostavili vlogo koordinatorja TVU. Poudarili smo, da uspešen festival učenja po eni strani odraža aktualno dogajanje v IO, po drugi pa prispeva k njegovemu razvoju.

V Luksemburgu od leta 2017 prenavljajo tudi koncept t. i. hiše za svetovanje (maison d’orientation), kjer na enem mestu zagotavljajo izobraževalne informacije pa tudi druge psiho-socialne storitve. Pozornost namenjajo ranljivim ciljnim skupinam, za katere je še toliko pomembneje, da se ne izgubijo v sistemu javnih storitev. Za zdaj so njihove stranke predvsem mladi, ki iščejo možnosti opravljanja vajeništva. Trdno pa so odločeni, da svoj domet razširijo na odraslo populacijo ter k sodelovanju pritegnejo nevladne organizacije in druge izvajalce neformalnega IO.

Švicarski profesor René Schneebeli, ki ima za seboj 12-letno kariero svetovalnega delavca, nas je na koncu nekoliko vznemiril s smelimi hipotezami, ki so zanikale vsemogočno vlogo izobraževanja ter institucionaliziranega (kariernega) svetovanja. Z njim smo se strinjali, da le koordinacija na nacionalni ravni zagotavlja obstoj in harmoniziran razvoj svetovalne dejavnosti. Zagovarjali pa smo tudi stališče, da mora biti svetovanje umeščeno v izobraževalne ustanove, da bo čim bliže skupnosti in potrebam (potencialnih) udeležencev.

Naslednji dogodek PLA bo oktobra v Helsinkih v sklopu ETPS.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS