V tem projektnem obdobju smo tujim obiskovalcem ACS predstavili projekt EPUO in sodelovali v mednarodnih dogodkih, povezanih s projektom. Tradicionalno so bile nekatere dejavnosti EPUO, predvsem posvetovalni sestanki in študijski obiski, tesno povezane s slovenskimi TVU.

Zadnje posvetovalno srečanje v letu 2019 je bilo namenjeno praznovanju 25. obletnice TVU v nadaljnjem razvoju festivala učenja. Med 9. in 11. majem se je šest kolegov z Inštituta za učenje in delo Wales in trije iz Belgije – francoske skupnosti udeležilo naših dejavnosti ob odprtju TVU in novinarske konference. Program je bil sestavljen iz seminarja, ki je bil 9. maja s strokovnjaki in predstavniki učečih se o dosežkih, usmerjanju, ozaveščanju in drugih temah ter obiska konference Old guys say yes to community. 14. maja je belgijska nacionalna koordinatorka sodelovala na tiskovni konferenci Moč in radost učenja. Z dvema udeležencema iz Belgije smo obiskali AZM – LU in razpravljali o delu z ranljivimi skupinami. 15. maja smo obiskali dve prizorišči Parade učenja 2019.

Sodelovali smo na štirih PLA. V okviru teh so bile ustanovljene skupine držav za organiziranje tovrstnih dogodkov. Slovenija je dejavno sodelovala pri pripravi PLA o ozaveščanju in usmerjanju. Poleg tega smo prispevali vsebine in sodelovali pri izmenjavi primerov in stališč na treh PLA o ocenjevanju spretnosti in potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja, usklajevanja in sodelovanja na temo osnovnih veščin in fleksibilnega učenja: kako naj to deluje?

Pripravili smo analize, vezane na nacionalne in evropske politične in strokovne dokumente za produkcijo videoposnetkov. Zasnova in struktura zajemata Priporočilo PI, druge evropske in nacionalne dokumente/strategije, pa tudi statistične podatke o vprašanjih, ki zadevajo ciljne skupine. Poleg konteksta so v teh video publikacijah predstavljeni rezultati projektov in zaključki/priporočila različnim deležnikom.