Prečili smo obstoječe nacionalne ureditve, povezane s PI v Sloveniji. Po eni strani je šlo za analitično delo, tj. preslikavo obstoječih nacionalnih ureditev (političnih ukrepov in obstoječih projektov) na področju IO, pri katerem se je projektni tim posvetoval z raziskovalci ACS in sodeloval z MIZŠ. Po drugi strani pa so dogodki služili za prepoznavanje primerov dobre prakse, povezanih s temi ukrepi, predvsem projekti, ki jih financira ESS. Določene so bile povezave med temi ukrepi in primeri ter priporočilom PI. Struktura osebnih izkaznic ukrepov in primerov, ki služijo predstavitvi na e-portalu PI, je pregledna in jedrnata. V skladu s temi strukturami so bili opisani ključni ukrepi in omejeno število primerov, ki omogočajo nadaljnje prispevke v novi projektni fazi EPUO. Na e-portalu PI je bilo objavljenih veliko dodatnih informacij, torej je izčrpen vir informacij za najširšo in strokovno javnost o Priporočilu PI, izobraževanju odraslih in njegovih prednostnih nalogah v Sloveniji, ciljnih skupinah, procesu PI in o njegovih podpornih mehanizmih, partnerstvih in ocenjevanju. E-portal PI bo dopolnjen v naslednjem projektnem obdobju, zlasti zaradi dejstva, da bo večina projektov ESS prinesla rezultate v letu 2020 ali pozneje.

%d bloggers like this: