V obdobju med novembrom 2017 in oktobrom 2018 smo priredili posvetovalne dogodke, na katerih smo se povezali z drugimi deležniki v izobraževanju odraslih v Sloveniji. Odpirali smo teme, povezane z implementacijo Priporočila Poti izpopolnjevanja. Povabljeni predstavniki številnih organizacij so bodisi kot govorci s svojimi prispevki bodisi kot udeleženci potrdili pomen medsektorskega povezovanja za doseganje ranljivih ciljnih skupin.

Posvetovalni dogodki EPUO, organizirani v aprilu, juniju in septembru, so bili vezani na daljšo delovno aktivnost, povezovanje s srednjimi šolami za odrasle in delodajalci. Pokazali so številne primere dobrih praks v treh popolnoma različnih okoljih. Osrednji dogodek, Letno konferenco EPUO, smo združili s tradicionalnim Letnim posvetom o izobraževanju odraslih. Tu smo predstavili vse tri posvetovalne dogodke in tako povzeli pomen sistematičnega doseganja (outreach) ranljivih ciljnih skupin. Predstavnica MIZŠ je podala oceno nacionalne politike in prakse izobraževanja odraslih, pri čemer je posebno pozornost namenila dejavnostim v projektu EPUO.

Hkrati smo na teh dogodkih prepoznavali primere dobrih praks, ki smo jih uporabili za pripravo osebnih izkaznic. Te so dokaz udejanjanja evropskih in nacionalnih politik izobraževanja odraslih v Sloveniji skladno s priporočili Poti izpopolnjevanja. O vseh dogodkih smo obveščali javnost preko spletnih strani ACS in EPUO, e-Novičk ter na portalu EPALE.

%d bloggers like this: