S tokratnim šestim forumom projekta EPUO smo sklenili niz dogodkov o prihodnosti IO, ki smo jih izpeljali v obdobju 2020–2021. Vsebine forumov so obravnavale družbeno-ekonomske izzive, kot so digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba) in okoljske izzive ter tehnološke spremembe, prihodnost dela ter vključenost in dejavno državljanstvo. Osnovni namen dogodkov je bil preučiti vlogo izobraževanja in vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov. Aktualnost tem in številne znane osebnosti med govorci pri vsakem od forumov so pritegnili veliko zanimanja strokovne in tudi širše javnosti.
Logotipi vseh 6 forumov

Zadnji forum smo izpeljali 15. decembra po spletu. Obravnaval je vključenost oziroma inkluzijo oseb s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju in IO ter pomen dejavnega državljanstva, državljanske vzgoje in izobraževanja.

Pri prvi temi smo se povezali z ADS, ki je izdalo monografijo z naslovom Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami.

6. Forum EPUO - nastopajoči in občinstvo

Monografijo je ADS pripravilo v sodelovanja z desetimi avtoricami, vrhunskimi strokovnjakinjami za delo z osebami s posebnimi potrebami, je poudarila predsednica ADS ter povezovalka prvega dela Ida Srebotnik: »Monografija bo zapolnila vrzel v pomanjkanju tovrstne literature, zlasti izobraževalci pa bodo v njej našli koristna in strokovno znanja o vrstah posebnih potreb ter odgovore na vprašanje, kako različne osebe s posebnimi potrebami enakovredno vključiti v izobraževanje in učenje, prilagojeno njihovim zmožnostim.«

O različnih motnjah in ovirah posameznikov, s katerimi se srečujejo v svojem življenju, so spregovorile avtorice posameznih poglavij.

Izkušnje ter izzive pri vsakodnevnem spopadanju s številnimi omejitvami zaradi svoje oviranosti sta predstavila tudi gibalno ovirana univerzitetna diplomirana bibliotekarka in informatičarka Špela Sanabor ter uspešni glasbenik z oviro vida Aleksander Novak. »Zgodba vsakega od nas je zelo pomembna, ker smo kot takšni tudi močnejši,« je poudaril Aleksander. Udeleženci foruma smo na koncu prvega dela z veseljem prisluhnili njegovi skladbi.

Špela in Andrej

Drugi del dogodka smo namenili razpravi o dejavnem državljanstvu z globalnega in evropskega vidika. V uvodu smo prisluhnili dvema uglednima mednarodnima strokovnjakinjama s področja izobraževanja odraslih, dr. Katarini Popović, generalni sekretarki ICAE, ter Gini Ebner, generalni sekretarki EAEA.

Katarina Popović je poudarila pomen izobraževanja za globalno državljanstvo.  Izpostavila je, da je v zadnjih dvajsetih letih prišlo do spremembe paradigme pri državljanski vzgoji v tej smeri.»Pri oblikovanju novega normalnega stanja moramo imeti vsi svoji glas in bomo s tem prispevali k boljši prihodnosti,« je poudarila.

Zvonka, in Gina Ebner

Gina Ebner je odgovarjala na vprašanje, kako z učenjem in izobraževanjem odraslih preoblikovati družbo, svet, da bo drugačen, predvsem boljši za vse. »Pomembno je skupno opolnomočenje, ki temelji na kritičnem zavedanju, novem razmišljanju in aktivnem sodelovanju.« je izpostavila. Opolnomočenje odraslih mora potekati skozi dialog, saj se tako spodbujata njihov kritični pogled in odgovornost za preoblikovanje v boljši svet. Pri tem je zelo pomembno prisluhniti glasu izobraževalcev ter učencev, sprejemati in upoštevati njihove potrebe, njihov prispevek ter jih aktivno vključevati v oblikovanje učenega procesa in učnih programov.

Prostorož
Z velikim zanimanjem smo na koncu prisluhnili tudi dvema odličnima slovenskima primeroma aktivnega državljanstva. Delovanje Kulturnega društva Prostorož sta predstavili Vesna Skubic in Zala Velkavrh. Društvo je pred kratkim prejelo nagrado Evropskega ekonomsko socialnega sveta za projekte pri raziskovanju javnega prostora ter participaciji in povezovanju javnosti z javnim prostorom ter preko prostora. »Zanima nas raziskovanje in prepoznavanje javnega prostora, kaj predstavlja, kako ga ljudje uporabljajo, čemu služi, kakšne rabe spodbuja ter kaj pomeni javni prostor v širšem kontekstu,« sta povedali. Pri tem pa je zelo pomembno mnenje in vključevanje javnosti, sta poudarili.

Na koncu pa se nam je iz Amerike javila vse bolj prepoznana aktivistka, antropologinja in vodja Inštituta 8. marec Nika Kovač ter predstavila svoje delovanje v odmevnih kampanjah.

Citat Nike Kovač

Poudarila je, da nismo nikoli prestari niti za to, da bi poskusili kaj novega, niti premladi za to, da bi spreminjali svet.

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje je ključno pri spopadanju z sodobnimi izzivi in pri preoblikovanju družbe, sveta, ki bo boljši. Z učenjem in izobraževanjem lahko prispevamo k bolj vključujoči družbi in večji angažiranosti v demokratičnih procesih, je na koncu poudarila Zvonka Pangerc Pahernik.

Ste ta dogodek ali prejšnje zamudili ali si želite posamezne prispevke ogledati znova? Vse posnetke smo objavili na spletni strani EPUO.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS