V projektu EPUO je nastal e-portal Poti izpopolnjevanja.

Spletno zasnovano orodje prinaša:

  • aktualne informacije o politiki izobraževanja odraslih na evropski in nacionalni ravni, še posebej zanimive v času, ko se politika za novo desetletje šele oblikuje;
  • predstavitev evropskih in nacionalnih podatkov, ki odražajo posamezne sestavne dele procesa PI (glej stranske menijske opcije na spletni strani PI);
  • pregled obstoječih slovenskih ukrepov (projektov ESS) na enem mestu;
  • diseminacijo primerov dobre prakse, ki izhajajo iz teh ukrepov, z namenom, da oblikujemo zbirko kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov in učinkov za potrebe ozaveščanja doma in v tujini;
  • informacije o tem, kaj vse je na voljo tej ciljni skupini odraslih (svetovanje, ustrezna učna ponudba in druge podporne dejavnosti);
  • temeljne podatke in primere za poročanje Slovenije o uresničevanju Priporočila PI v letu 2021 (tako o vpeljanih ukrepih, ki so bili sicer predmet poročila iz leta 2018, kot tudi o učinkih na posamezne deležnike).

Predstavili smo ga na Zaključni konferenci EPUO v Laškem 25. septembra. Tema letošnjega srečanja je bila razmislek o implementaciji Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle v sodelujočih državah.

Na konferenci smo gostili nad 80 udeležencev, 14 iz Bosne in Hercegovine, po 8 iz Hrvaške in Črne gore, 2 iz Srbije, predstavnico Evropske komisije ter okrog 50 predstavnikov politike in stroke izobraževanja odraslih v Sloveniji.

%d