V prejšnji izdaji smo vas obvestili o nadaljevanju projekta EPUO v obdobju 2020–2021. Te dni že snujemo njegov prvi forum o aktualni družbeno-ekonomski temi – migracijah in izzivih večkulturnosti. A preden se zapodimo v nove izzive, se še enkrat ozrimo na preteklo obdobje. Temu vsekakor botruje tudi dejstvo, da smo konec februarja oddali obsežno končno poročilo, v katerem se je pokazala vsa kompleksnost našega početja.

V projektni fazi 2017–2019 smo izpeljali vrsto dogodkov, pridelali mnogo video publikacij in izjav pomembnih deležnikov, vzpostavili e-portal Poti izpopolnjevanja, širili svoje dejavnosti in produkte prek različnih medijev ter jih povzeli v prenovljenem, spletnem e-biltenu EPUO.

Dodanih vrednosti je mnogo – nekatere smo/ste že izkusili, druge se ponujajo

Posvetovalni dogodki EPUO v letu 2018 so bili priložnosti za snovanje pristopov in izmenjavo izkušenj – oboje povezano s projekti ESS na temo svetovanja in vrednotenja ter pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc. V letu 2019 so nadaljnji trije posvetovalni dogodki omogočili podporo nacionalnim prizadevanjem – dva prenovi Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, zadnji pa razvoju projekta TVU in obeležitvi njegove 25-letnice. Prva letna konferenca EPUO je obogatila program Letnega posveta o IO 2018, druga pa je narekovala vsebine regijski konferenci EPALE, ki jo je tokrat gostila Slovenija. Dogodki so prispevali k večji prepoznavnosti sporočil obeh dokumentov – Evropskega programa za učenje odraslih ter Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle. Posnetke z nekaterih dogodkov smo uporabili za oblikovanje video publikacij, o katerih teče beseda v posebnem članku.

E-portal Poti izpopolnjevanja dopolnjuje gornja prizadevanja s pregledom obstoječih nacionalnih ukrepov za dvigovanje znanj in spretnosti zaposlenih odraslih, ki imajo nizko izobrazbo in/ali neustrezne spretnosti. Na ta način predstavljamo, kako Slovenija uresničuje priporočilo Evropskega sveta PI. Na enem mestu zbrane razpise, ki so večinoma pretopljeni v projekte ESS z močnimi izvajalskimi konzorciji, smo dopolnili s primeri dobrih praks. Verjamemo, da je lahko e-portal primerno orodje za poročanje o implementaciji PI, ki ga bo med državami članicami leta 2021 izpeljala EK. V novem obdobju zato načrtujemo njegovo dopolnjevanje.

E-bilten EPUO je novo spletno glasilo, ki sledi naravnanosti e-Novičk ACS, iz slednjih se delno tudi napaja. Objavili smo biltena za leti 2018 in 2019 v slovenskem in angleškem jeziku. V prihodnje bomo izkoristili največjo prednost te zasnovanosti – bralce doma in v tujini bomo o napredku v projektu EPUO obveščali sproti (do zdaj enkrat letno).

Novo obdobje prinaša manj široko, a poglobljeno delo

Prej omenjenim nadgradnjam orodij in vsebin bomo dodali izvedbo šestih dogodkov, ubranih na teme Foruma o prihodnosti učenja, organiziranega 24. januarja 2019 v Bruslju: digitalizacija družbe, demografske spremembe (migracije in starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Predvidoma bomo prve tri forume realizirali v povezavi s skupnimi akcijami projekta TVU 2020, druge tri pa naslednje leto. Druga veja dejavnosti bo posvečena prenovi in nadgradnji portala Kam po znanje (pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji). Tretja pa bo namenjena vzpostavitvi sistematične komunikacijske strategije, s katero bomo naše rezultate čim bolj približali različnim končnim uporabnikom – nosilcem politike, izobraževalcem odraslih, učečim se.

V teh dneh pa že oblikujemo dogodek PLA, ki bo k nam privabil nacionalne koordinatorje EPUO iz večine evropskih držav. Omogočil nam bo vzajemno učenje na temo učinkovitih pristopov pri doseganju različnih (praviloma ranljivih) ciljnih skupin. Tudi ta dogodek bomo povezali s TVU in naše goste najprej povabili na njegovo nacionalno odprtje. Naslednjega dne pa bomo izpeljali bogato izmenjavo izkušenj in pogledov na omenjeno temo. Dogodek bo združen z letošnjim Andragoškim kolokvijem. A o tem že teče beseda v drugem članku.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS