Promoting adult skills and other competences

General

Vlogs – statements

Transcript

We work with unemployed men, lone parents, those who left school early, early school leavers, we also work with people with disabilities, and people of older, mature age.

Transcript

In my own area the biggest priority for us would be lone parents. There is a very high rate of very young lone parents so it is important for us to meet them in situations and places where they feel comfortable. We would normally meet them in the kitchen, at the table, having a cup of tea, having informal chat first, what they would like to do, where would they like to go, programs they’d like to do, and also there is an opportunity for us to tell them, what we do at the same time and the programs that we have on offer. That is really in general; we would meet people normally where they are at. For the men’s group, for example, we would have met them in the booking office, betting at the horse racing. We have gone to the horse racing and have a stand and talk to people there. The older people we would meet at the groups they are meeting in, and we would just go and introduce ourselves and then informally after that meet up with them wherever they would be comfortable.

Transcript

I think straight away of my men’s group that now, five years down the line from the formation of that group, 50 % have gained employment, 10 % have gone to further education, and the other percentage, 40 % that are left, are involved in community organisations. So they have gained, and more important, the community gained.

Transcript

Osipnike, torej tiste odrasle, ki se ponovno vračajo v izobraževanje, tako formalno kot neformalno, niso tisti klasični, ampak se po več letih vračajo v izobraževanje. Potem priseljence, zaposlene manj izobražene, tudi brezposelne, delala sem tudi z invalidi.

Transcript

Da ne ostajaš za štirimi stenami, nikakor ne, se družiš, ker vsak izmed nas ima nekaj dobrega, ima mnogo znanj. Odrasli imajo mnogo izkušenj, ki jih sploh ne cenijo. In vsa ta znanja bi morali mi v različnih asociacijah, združenjih uporabit, vključit, prenašat na mlade.

Transcript

Skratka biti aktiven, se vključit, pridobivat znanja na vseh področjih. Značilno za njih je tudi, da ko se vključijo v eno aktivnost, pa vidijo, da zmorejo, se jim nekako kar odpre, se nam odprejo vrata in potem gremo še v eno, drugo in v tretjo. Potem si upajo narediti večje korake, najprej po malih korakih, potem pa vedno večje in potem sledi tudi večji uspeh.

Transcript

Ključen moment je, da jih prepoznamo, da jih sprejmemo, da jih razumemo in predvsem, da imamo sposobnost empatije in pa da jim ponudimo tisto, kar najbolj potrebujejo, da se v naših hišah, LU, dobro počutijo, da jim damo prijetem občutek, mogoče sproščenosti, ker vse to pripelje do lažjega učenja in lažjega socialnega vključevanja, kar pa dejansko najbolj potrebujejo.

Transcript

Pri ranljivih skupinah je treba zmanjšati predsodke na nulo, poiskati njihove pozitivne stvari, ustrezno prilagoditi delovno mesto in rezultati bodo tu.

Transcript

V programe LU Kranj vključujemo različne ciljne skupine. povezujemo se z vsemi organizacijami, ki so v naši regiji, to so sedaj slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirane osebe in osebe z duševnimi motnjami.

Transcript

Zagotovo vse splošne kompetence od jezika, tudi osnove matematike, danes tudi osnove dela z računalnikom, digitalnih znanj, pa seveda, odvisno od proizvodnje, najbrž tudi tujih jezikov. Torej vse te temeljne spretnosti so potrebne za delo v proizvodnji.

Transcript

Zagotavljamo potrebe tako, da se vključujemo v nacionalne projekte, kot je projekt pridobivanja temeljnih kompetenc. Potem smo se vključili v medgeneracijsko sodelovanje. Sodelujemo z raznimi društvi, organizacijami, povezujemo se tako z Zavodom za zaposlovanje in tudi z ostalimi LU na Gorenjskem.

Transcript

Osnova je gotovo sposobnost empatije vsakega, ki dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. Ker šele ko se vživimo v ranljive ciljne skupine oziroma njihove pripadnike, lahko vemo kakšen odnos lahko vzpostavimo z njimi. Ko imamo dober stik, vzpostavljen odnos, ter, seveda, kaj pogrešajo, kaj potrebujejo. In naloga izobraževalcev odraslih je, da s tem v skladu in strokovnim znanjem, ki ga imamo, pripravimo primerne programe, aktivnosti, delavnice, kot bi rekli: »nič za osebe s posebnimi potrebami brez oseb s posebnimi potrebami«.

Transcript

Moje priporočilo je predvsem delati odkrito, pošteno, transparentno in srčno, ker ljudje, ki se v našem okolju že tako težko integrirajo oziroma vključujejo, potrebujejo ljudi, ki jim bojo zaupali. To se mi zdi ključno pri vključevanju, da odkrito in srčno pomagaš iskat in kreirat nove možnosti in priložnosti za vključevanje in ljudem stojiš toliko časa ob strani dokler sami v resnici niso sposobni stopiti po poti, ki so si jo začrtali.

Transcript

Najprej je potrebno dobro spoznati življenje, potrebe teh ranljivih skupin in pa jim prilagoditi izobraževalne programe, tako krajevno, tako časovno, tako vsebinsko. Pred samim vključevanjem v programe pa je potrebna zelo dobra motivacija, spodbuda k izobraževanju.

Transcript

Je pa dejstvo, da v vseh lokalnih okoljih imamo ves čas ranljive, in to vse, tako mlajše, starejše, brezposelne. Te definicije so zelo različne. Morda ranljiva skupina, ki se ji ne posvečamo, ali se ji do sedaj nismo, so zaposleni v teh zrelih letih, ki imajo najmanj časa, da naredijo kaj zase, moški v izobraževanju odraslih, absolutno izključena skupina, ali pa premalo vključena, pa ni nujno, da je zaradi tega ranljiva. Skratka, neki elementi ranljivosti, ki jih družba niti ne definira zelo natančno, včasih v lokalnem mikro okolju izgledajo zelo drugače.

Transcript

Poslušajte jih, vzemite si čas za njih, poslušajte njihove zgodbe, in dobro razmislite na kakšen način jim lahko pomagate. Pustite jim, ko jih opolnomočite, da potem sami nadaljujejo to svojo zgodbo.

Transcript

Ranljivi potrebujejo to, da jih nekdo posluša. To je najprej. Počutijo se spregledani in preslišane. In želijo, da jim nekdo prisluhne. Torej to, več časa. Strokovni delavci bi dejansko… Če bi imele neomejene možnosti, bi si želela, da imamo več časa za individualno delo in da se lahko dejansko posvetimo vsakemu posamezniku.

Transcript

Lastne korake moramo delat sami. Super je, kar se toliko poudarja, in mogoče še premalo, res nekaj počet. Ko človek zapade v neko »down« situacijo, v depresijo, kot sem jaz v nekem obdobju, to vodi samo še navzdol. Nekaj, nekako človeka potegnit, mu dat neko možnost. Jasno, smo različni, vsi imamo neka svoja znanja, izkušnje, in dokler je človek živ, je možnost.

Activites

Outcomes

Materials

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: