Promoting adult skills and other competences

(Older) employees

AZ Ljudska univerza Velenje, employees, 26 June 2017: Basic skills and competences of the employed – messages from employers to policy-makers and professionals – key findings:

 • For the development of staff and economy as such, there is a necessity for strategic partnerships among all stakeholders (policy-makers, employers, economy, educators, public sectors, non-governmental sector etc.).
 • Employers are unanimous in their request to policy-makers and the education sector as to help them upskill employees so that they will be able to govern robots (robotisation and automatisation – not only basic courses – is needed).
 • Educational contents should be adapter to needs for knowledge and skills related to advanced labour.
 • The economy needs people who are willing to learn!
 • Rather than vocational skills, basic skills and the development of personal characteristics (soft skills) are called for.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Ajdovščina AEC, employees, 8 June 2017: The development of knowledge and skills of human resources in economy – key findings:

 • Importance of education in all age groups and in all fields of work due to changed methods of work in the future (importance of education and investments into the development of skills and competencies of older employees due to the future shortages of young human resources);
 • Common approach – active involvement and cooperation of all stakeholders, establishment of partnerships between educational institutions and the economy.
 • Change of organisational culture (increased role of education)
 • Allocation of staff to most adequate working places
 • Introduction of mentoring when a person enters employment or changes work place

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Žalec AEC, employees, 31 May 2016: Development of key competences and skills of employees – key findings:

 • Key competences needed by employees are:
  • Social competences (communication)
  • Communication in foreign languages
  • Sense of initiative and entrepreneurship
  • Digital competences
 • How can we improve them: by building stronger partnerships of all stakeholders involved and by implementing knowledge as one of key values in corporate culture.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Video

Vlogs – statements

Transcript

Za dvig samopodobe in samozavesti, komunikacijske veščine, socialne, potem vsekakor izobraževanje v smeri pisanja vlog za zaposlitev, sploh na kakšen način se pišejo, potem treningi zaposlitvenih razgovorov, CV, vizitke, v bistvu kako iskati novo zaposlitev v današnjem novejšem času. Ker jaz sem imela 30 letno stalno zaposlitev.

Transcript

Nismo ostali na deklarativnem nivoju. Gre za to, da smo v lanskem letu začeli z dvema projektoma, ki sta sofinancirana iz sredstev ESS, in sta oba namenjena prav zaposlenim v podjetjih. Prvi je Svetovanje za zaposlene, drugi pa Pridobivanje poklicnih kompetenc za zaposlene. Projekta sta komplementarna, s projektom svetovanja pristopamo v podjetja in skušamo motivirati po eni strani delodajalce, po drugi pa zaposlene za vključitev v programe temeljnih in poklicnih kompetenc. Oba projekta sta usmerjena predvsem v tiste zaposlene z izobrazbenim primanjkljajem, torej manj izobražene, imata pa še eno usmeritev, da sta usmerjena v starejše zaposlene.

Transcript

Mi smo izvedli analizo potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina. Takrat smo podjetja spraševali kako oni ocenjujejo katera so tista znanja in spretnosti, ki jih njihovi zaposleni potrebujejo. In izkazalo se je pri veliki večini, da je zelo potrebno izboljšati komunikacijske spretnosti, digitalno pismenost in znanje tujih jezikov.

Transcript

Zaradi tega ker pri starejših je samopodoba dokaj slaba, sploh tistih, ki so izgubili zaposlitev in so brezposelni, in so po dolgem stažu zaposlitve v položaju, da si morajo iskat novo službo, po možnosti na novem področju. Nekdo, ki je celotno življenje, ali pa celotno svojo delavno kariero delal na področju tekstilne industrije ostane brezposeln in zdaj mora iskat službo na popolnoma drugem področju, ker ta tekstilna industrija sploh ne obstaja več.

Transcript

Prostovoljstvo, krasno, super, fajn in lepo, ampak kakorkoli pogledam, mene tudi v domu vabijo: »Slavica, pridi, veš kako te imajo radi«, kot prostovoljka, pravi direktorica. Ampak jaz moram tudi od nečesa živet, in pridem z veseljem, seveda pridem.

Transcript

Bi imeli delo ampak nam ga ne plačajo zato ker vejo, da nas lahko izkoristijo kot prostovoljce. Ne vem a je to kruta tema, ker od mnogih tako slišim pa nihče si ne upa okoli tega nič reči.

Transcript

Vse je »klapalo« dolga, dolga leta, potem s to globalizacijo, s tem odprtim trgom, uvozom, s kupno močjo na drugi strani, trg se vedno oblikuje ponudba – povpraševanje, se je pa zadeva sesula. In potem kaj? Kako? Logično, tišina, sramota, odmik od vseh, občutek, da se to samo meni dogaja.

Transcript

Potem sem se udeleževala teh izobraževanj preko Zavoda, in sem v tistem letu pridobila, mislim da 13, 14 certifikatov od računalništva, uno, tretje, stoto, kar je bilo jaz sem vse hodila, finančno opismenjevanje, v glavnem ni da ni.

Transcript

Potem mi je nekako ta samozavest, se je ta krivulja že nekako dvigala, nekako narasla, in mi na Zavodu gospa pravi: »delo letos ne bo šlo, kaj pa če bi vi, v domu za ostarele imajo razpis, če bi šli tja za animatorko?«. Tisti trenutek nisem vedela, zakaj bi jaz tja hodila. In drugi dan je bila ta zadeva in sem si rekla: »pač grem«. In sem šla in s sabo vzamem vse tiste pridobljene certifikate dodatnega neformalnega izobraževanja, in ko jim to »ruknem« na mizo se je kar usedla: »pa kako? kdo ste vi? kako ste vi? v Franciji ste bili? Govorite francosko?« Kratko malo drugi dan sem imela službo.

Transcript

Res pa je, da bo tistih najboljših, najbolj spretnih, najbolj hitrih, najbolj pripravljenih za delo, najbolj zdravih ne nazadnje in najmlajših, prej ali slej zmanjkovalo, zato bodo morala delati podjetja z vsemi ljudmi, tudi s tistimi, ki so mogoče manj spretni, manj pripravljeni za delo, ki imajo tudi omejitve, ne nazadnje tudi starejša generacija.

Photos

More information about EAAL PAS events

Coordinator, venue and date

Title/target group/programme

Results

Velenje AEC
Velenje,
26 June 2017

‘Basic skills and competences of the employed – messages from employers to policy-makers and professionals’
‘Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki’
Target group: employed adults
Programme >> (SI)

Ajdovščina AEC
Ajdovščina,
8 June 2017

‘The development of knowledge and skills of human resources in economy’
‘Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu’
Target group: employed adults
Programme >> (SI)

UPI-Žalec AEC
Žalec,
31 May 2016

‘Development of key competences and skills of employees’
(‘Ključne kompetence zaposlenih’)
Target group: employed adults
Programme >> (SI)

Activites

Outcomes

Materials

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: