Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Zaposleni

AZ Ljudska univerza Velenje, zaposleni, 26. junij 2017: Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki – ključna spoznanja:

 • Za razvoj kadrov in s tem gospodarstva so nujna strateška partnerstva med vsemi deležniki (oblikovalci politik, gospodarstvo, izobraževalci, javni sektor, nevladni sektor).
 • Vsi zaposlovalci sporočajo politiki in stroki naj jim pomaga usposobiti kadre, da bodo znali upravljati robote (robotizacija in avtomatizacija, ne samo osnovni tečaji).
 • Izobraževalne vsebine se naj prilagodijo potrebam po znanju za napredna dela!
 • Gospodarstvo potrebuje kader, ki se je pripravljen učiti!
 • Bolj kot poklicne kompetence so pomembne osnovne kompetence ter razvoj osebnih lastnosti (mehke vsebine).

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

LU Ajdovščina, zaposleni, 8. junij 2017: Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu – ključna spoznanja:

 • Pomemben pomen izobraževanja v vseh starostnih obdobjih in na vseh področjih dela zaradi spremenjenih načinov dela v prihodnosti (pomen izobraževanja in vlaganja v razvoj znanj in kompetenc starejših zaposlenih, ker bo mladih primanjkovalo)
 • Skupni pristop – aktivno povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, vzpostavljanje partnerstev med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom
 • Sprememba organizacijske kulture (okrepitev pomena izobraževanja)
 • Razporeditev kadrov na najprimernejša delovna mesta
 • Vpeljava mentorskega sistema ob zaposlitvi in pri menjavi delovnih mest

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

UPI-LU Žalec, zaposleni, 31. maj 2016: Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21.stoletja – ključna spoznanja:

 • Ključne kompetence zaposlenih:
  • socialne (komunikacija)
  • tuji jeziki
  • samoiniciativnost in podjetnost
  • digitalne kompetence

Dogodek je podrobneje opisan v spletnih dnevnikih EPALE (spletni dnevnik 1spletni dnevnik 2).

Video

Vlogi – izjave

Prepis

Za dvig samopodobe in samozavesti, komunikacijske veščine, socialne, potem vsekakor izobraževanje v smeri pisanja vlog za zaposlitev, sploh na kakšen način se pišejo, potem treningi zaposlitvenih razgovorov, CV, vizitke, v bistvu kako iskati novo zaposlitev v današnjem novejšem času. Ker jaz sem imela 30 letno stalno zaposlitev.

Prepis

Nismo ostali na deklarativnem nivoju. Gre za to, da smo v lanskem letu začeli z dvema projektoma, ki sta sofinancirana iz sredstev ESS, in sta oba namenjena prav zaposlenim v podjetjih. Prvi je Svetovanje za zaposlene, drugi pa Pridobivanje poklicnih kompetenc za zaposlene. Projekta sta komplementarna, s projektom svetovanja pristopamo v podjetja in skušamo motivirati po eni strani delodajalce, po drugi pa zaposlene za vključitev v programe temeljnih in poklicnih kompetenc. Oba projekta sta usmerjena predvsem v tiste zaposlene z izobrazbenim primanjkljajem, torej manj izobražene, imata pa še eno usmeritev, da sta usmerjena v starejše zaposlene.

Prepis

Mi smo izvedli analizo potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina. Takrat smo podjetja spraševali kako oni ocenjujejo katera so tista znanja in spretnosti, ki jih njihovi zaposleni potrebujejo. In izkazalo se je pri veliki večini, da je zelo potrebno izboljšati komunikacijske spretnosti, digitalno pismenost in znanje tujih jezikov.

Prepis

Zaradi tega ker pri starejših je samopodoba dokaj slaba, sploh tistih, ki so izgubili zaposlitev in so brezposelni, in so po dolgem stažu zaposlitve v položaju, da si morajo iskat novo službo, po možnosti na novem področju. Nekdo, ki je celotno življenje, ali pa celotno svojo delavno kariero delal na področju tekstilne industrije ostane brezposeln in zdaj mora iskat službo na popolnoma drugem področju, ker ta tekstilna industrija sploh ne obstaja več.

Prepis

Prostovoljstvo, krasno, super, fajn in lepo, ampak kakorkoli pogledam, mene tudi v domu vabijo: »Slavica, pridi, veš kako te imajo radi«, kot prostovoljka, pravi direktorica. Ampak jaz moram tudi od nečesa živet, in pridem z veseljem, seveda pridem.

Prepis

Bi imeli delo ampak nam ga ne plačajo zato ker vejo, da nas lahko izkoristijo kot prostovoljce. Ne vem a je to kruta tema, ker od mnogih tako slišim pa nihče si ne upa okoli tega nič reči.

Prepis

Vse je »klapalo« dolga, dolga leta, potem s to globalizacijo, s tem odprtim trgom, uvozom, s kupno močjo na drugi strani, trg se vedno oblikuje ponudba – povpraševanje, se je pa zadeva sesula. In potem kaj? Kako? Logično, tišina, sramota, odmik od vseh, občutek, da se to samo meni dogaja.

Prepis

Potem sem se udeleževala teh izobraževanj preko Zavoda, in sem v tistem letu pridobila, mislim da 13, 14 certifikatov od računalništva, uno, tretje, stoto, kar je bilo jaz sem vse hodila, finančno opismenjevanje, v glavnem ni da ni.

Prepis

Potem mi je nekako ta samozavest, se je ta krivulja že nekako dvigala, nekako narasla, in mi na Zavodu gospa pravi: »delo letos ne bo šlo, kaj pa če bi vi, v domu za ostarele imajo razpis, če bi šli tja za animatorko?«. Tisti trenutek nisem vedela, zakaj bi jaz tja hodila. In drugi dan je bila ta zadeva in sem si rekla: »pač grem«. In sem šla in s sabo vzamem vse tiste pridobljene certifikate dodatnega neformalnega izobraževanja, in ko jim to »ruknem« na mizo se je kar usedla: »pa kako? kdo ste vi? kako ste vi? v Franciji ste bili? Govorite francosko?« Kratko malo drugi dan sem imela službo.

Prepis

Res pa je, da bo tistih najboljših, najbolj spretnih, najbolj hitrih, najbolj pripravljenih za delo, najbolj zdravih ne nazadnje in najmlajših, prej ali slej zmanjkovalo, zato bodo morala delati podjetja z vsemi ljudmi, tudi s tistimi, ki so mogoče manj spretni, manj pripravljeni za delo, ki imajo tudi omejitve, ne nazadnje tudi starejša generacija.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

Rezultati

‘Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>

Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina,
8. junij 2017

’Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>

UPI-Ljudska univerza Žalec
Žalec
31. maj 2016

‘Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21.stoletja’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: