Promoting adult skills and other competences

Migrants and Roma

Jesenice AEC, migrants, 22 May 2017: Involvement of volunteers in working with migrants – key findings:

  • Voluntary work must be organised.
  • There is a great need for voluntary work but insufficient cooperation between different organisations.
  • There is less funding for integration policies, making the integration of volunteers into working with immigrants very important for facilitating the integration of the latter into the local environment.
  • A successful integration of immigrants requires cooperation and integration of different organisations in the local environment – an initiative to participate in project activities of various organisations.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Novo mesto AEC, Roma and (im)migrants, 25 May 2016: Together for coexistence – key findings:

  • The issue of minorities and immigrants should be treated holistically. Key areas: meeting housing and other livelihood needs, employment, health insurance, education and respect for and cultivating the culture of each nationality.
  • Prejudices and stereotypes are part of life. We shall bring up respect for diversity, identity, and personal dignity of every individual.
  • Members of the target groups should be involved in all phases of the educational process, from planning to evaluation.
  • Nothing for Roma without Roma.
  • Necessity of financial literacy for vulnerable groups.
  • Adult educators have to work proactively.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Video

Vlogs – statements

Transcript

Kaj pa če bi bila zdaj na njihovem mestu jaz? Sama, brez moža, brez družine, z otroci v tuji državi in stojim sredi trga, nihče me ne razume in ne vem kam se naj obrnem.

Transcript

Vse kar mi delamo s priseljenci je vedno skozi prakso. Se pravi ne samo v učilnici, daleč od tega, grejo ven v različne organizacije, v ustanove, da se v lokalnem okolju znajdejo, aktivno sodelujejo pri pripravi različnih dogodkov, oni kreirajo, organizirajo, pripravljajo. Usposabljanje na delovnem mestu, da se preizkusijo kako je v Sloveniji delat, če že nimajo še možnosti resno delat, da vsaj, skozi nek projekt, poizkusijo kako je delati in na ta način spoznavati slovensko družbo skozi vse zorne kote, ker to je zelo pomembno. Če želimo, da se oni vključijo v našo družbo morajo našo družbo spoznati skozi vse čute in to jim mi tudi omogočamo, od kulinarike, do glasbe, oblačil,

Transcript

In potem ko imaš enkrat eno mrežo jo samo širiš. Vsekakor so tu vsa društva, od srbskega društva, do makedonskega društva, do vseh, ki imajo tudi priseljence, potem Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, urad na občini, vsi so pripravljeni pomagat, vsi so zainteresirani. To je, na primer, da napotijo priseljence, ali pa da povejo, potem je pa zelo pomembno sodelovat tudi s podjetji in organizacijami, ki so pripravljene vzet na delovno usposabljanje priseljence, od Spara do Centra za dnevne aktivnosti, Šenta, torej vsi tisti, ki so prepoznali, aha, lahko nekoga vzamemo in mu omogočimo to izkušnjo.

Transcript

Ko sem prišla v Slovenijo sem zvedela za program I’m active, Erasmus +, samo za ženske priseljenke. To mi je bilo zelo všeč, tako da sem se odločila in poklicala, sem se pozanimala in sem tako postala del projekta.

Transcript

Jaz, ker delam kot prostovoljka več kot eno leto, bi bilo zame odlično, če bi dobila kakšno zaposlitev oziroma službo, ampak vem, da je treba biti potrpežljiv.

Transcript

Po poklicu sem specialna pedagoginja, v Srbiji sem delala v posebni šoli, in sem pustila službo in prišla z možem sem v Slovenijo.

Transcript

Najbolj potrebujejo različne socializacijske spretnosti in odpiranje možnosti za vključevanje v lokalno okolje. Ob tem pa je pomembno vse, od digitalne pismenosti do komunikacijskih spretnosti. In za obe ciljni skupini (priseljenci in Romi) tudi veščine sporazumevanja v slovenskem jeziku. Tudi pri Romih, ki so naša avtohtona ciljna skupina, je še vedno pomanjkanje znanja slovenskega jezika, sploh ko govorimo o vključevanju v izobraževanje in zahtev, ki jih posamezni, še posebno javno veljavni izobraževalni programi, prinašajo.

Transcript

Mi se z albanskimi ženskami ne ukvarjamo prvenstveno zato, da bi bile vključene na trg dela, ker to sploh ni njihova želja v večini primerov, ampak zaradi tega, da bi se vključile v družbo. Albanske ženske so zaradi svoje kulture zelo specifične, one živijo v krogu lastne družine, ki je običajno zelo velika. Kar pomeni, da tam se na noben način ne govori nikakor drugače kot v albanskem jeziku, kar je tudi logično in prav. Ker so tako kulturno zaprte v ta svoj krog, je potrebno zelo, zelo veliko dela, da napredujejo, tudi pri Slovenščini, ker one sicer obiskujejo tečaj, ampak takoj ko pridejo nazaj v svojo skupnost pa govorijo v albanščini. Imajo pa številne probleme.

Transcript

Imajo probleme v vsakdanjem življenju, imajo probleme v trgovini, probleme pri zdravniku, da ne govorimo, probleme v šoli, če grejo na govorilne ure, nič ne razumejo. Gre za takšne probleme, da pravzaprav povzročajo totalno socialno izključenost. One so potem samo v svojem krogu. Pa še nekaj je. Recimo, če jih primerjamo s priseljenci iz območja, kjer je jezik tak, da jih v trgovini vsaj delno lahko razumejo, albanščina pa je specifičen jezik in one si čisto nič ne morejo pomagat.

Transcript

Imamo tudi druge priseljence. Smo imeli priseljenko iz Dominikanske republike in ko smo je spravili skozi raznorazne oblike, kjer se je naučila in jezik in osnove, da se je lahko vključila v skupnost, smo predlagali, če bi lahko naše upokojenke učila špansko, ker upokojenke so pa povedale, da bi se učile špansko, ker gledajo španske nadaljevanke. In se je vključila in učila upokojenke španščine. Je pa še nekaj. Na ta način si širijo svoj krog izven svojega ozkega kroga. Se je pa že zgodilo, da so ti priseljenci, ki so si razširili ta krog, dobili službo. Naše delo ni izključno samo izobraževalno, torej da organiziramo neke tečaje, ampak se vse dopolnjuje.

Photos

More information about EAAL PAS events

Coordinator, venue and date

Title/target group/programme

Results

Jesenice AEC
Jesenice,
22 May 2017

‘Involvement of volunteers in working with migrants’
‘Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci’
Target group: migrants
Programme >> (SI)

RIC Novo mesto AEC
Novo mesto,
25 May 2016

‘Together for coexistence’
(‘Skupaj za sožitje’)
Target group: Roma and migrants
Programme >> (SI)

Activites

Outcomes

Materials

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: