Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Priseljenci in Romi

LU Jesenice, priseljenci, 22. maj 2017: Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci – ključna spoznanja:

  • Prostovoljno delo mora biti organizirano
  • Potreba po prostovoljnem delu je velika; premalo je sodelovanja med različnimi organizacijami
  • Finančnih sredstev za integracijsko politiko je manj, zato je vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci zelo pomembno pri lažjem vključevanju le-teh v lokalno okolje
  • Za uspešno vključevanje priseljencev je potrebno sodelovanje in povezovanje različnih organizacij v lokalnem okolju – pobuda za sodelovanje v projektnih aktivnostih različnih organizacij.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

RIC Novo mesto, Romi in priseljenci, 25. maj 2016: Skupaj za sožitje – ključna spoznanja:

  • Problematiko manjšin in priseljencev moramo obravnavati celostno. Ključna področja: zadovoljitev bivanjskih in drugih eksistenčnih potreb, zaposlitev, zdravstveno zavarovanje, izobraževanje ter spoštovanje in gojenje kulture posamezne narodnosti.
  • Predsodki in stereotipi so del življenja. Vzgajajmo za spoštovanje raznolikosti, identitete in osebnega dostojanstva vsakega posameznika.
  • Pripadniki ciljnih skupin morajo biti vključeni v vse faze izobraževalnega procesa, od načrtovanja do evalvacije.
  • Nič za Rome brez Romov.
  • Nujnost finančne pismenosti za ranljive skupine.
  • Izobraževalci odraslim moramo delovati proaktivno.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Video

Vlogi – izjave

Prepis

Kaj pa če bi bila zdaj na njihovem mestu jaz? Sama, brez moža, brez družine, z otroci v tuji državi in stojim sredi trga, nihče me ne razume in ne vem kam se naj obrnem.

Prepis

Vse kar mi delamo s priseljenci je vedno skozi prakso. Se pravi ne samo v učilnici, daleč od tega, grejo ven v različne organizacije, v ustanove, da se v lokalnem okolju znajdejo, aktivno sodelujejo pri pripravi različnih dogodkov, oni kreirajo, organizirajo, pripravljajo. Usposabljanje na delovnem mestu, da se preizkusijo kako je v Sloveniji delat, če že nimajo še možnosti resno delat, da vsaj, skozi nek projekt, poizkusijo kako je delati in na ta način spoznavati slovensko družbo skozi vse zorne kote, ker to je zelo pomembno. Če želimo, da se oni vključijo v našo družbo morajo našo družbo spoznati skozi vse čute in to jim mi tudi omogočamo, od kulinarike, do glasbe, oblačil,

Prepis

In potem ko imaš enkrat eno mrežo jo samo širiš. Vsekakor so tu vsa društva, od srbskega društva, do makedonskega društva, do vseh, ki imajo tudi priseljence, potem Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, urad na občini, vsi so pripravljeni pomagat, vsi so zainteresirani. To je, na primer, da napotijo priseljence, ali pa da povejo, potem je pa zelo pomembno sodelovat tudi s podjetji in organizacijami, ki so pripravljene vzet na delovno usposabljanje priseljence, od Spara do Centra za dnevne aktivnosti, Šenta, torej vsi tisti, ki so prepoznali, aha, lahko nekoga vzamemo in mu omogočimo to izkušnjo.

Prepis

Ko sem prišla v Slovenijo sem zvedela za program I’m active, Erasmus +, samo za ženske priseljenke. To mi je bilo zelo všeč, tako da sem se odločila in poklicala, sem se pozanimala in sem tako postala del projekta.

Prepis

Jaz, ker delam kot prostovoljka več kot eno leto, bi bilo zame odlično, če bi dobila kakšno zaposlitev oziroma službo, ampak vem, da je treba biti potrpežljiv.

Prepis

Po poklicu sem specialna pedagoginja, v Srbiji sem delala v posebni šoli, in sem pustila službo in prišla z možem sem v Slovenijo.

Prepis

Najbolj potrebujejo različne socializacijske spretnosti in odpiranje možnosti za vključevanje v lokalno okolje. Ob tem pa je pomembno vse, od digitalne pismenosti do komunikacijskih spretnosti. In za obe ciljni skupini (priseljenci in Romi) tudi veščine sporazumevanja v slovenskem jeziku. Tudi pri Romih, ki so naša avtohtona ciljna skupina, je še vedno pomanjkanje znanja slovenskega jezika, sploh ko govorimo o vključevanju v izobraževanje in zahtev, ki jih posamezni, še posebno javno veljavni izobraževalni programi, prinašajo.

Prepis

Mi se z albanskimi ženskami ne ukvarjamo prvenstveno zato, da bi bile vključene na trg dela, ker to sploh ni njihova želja v večini primerov, ampak zaradi tega, da bi se vključile v družbo. Albanske ženske so zaradi svoje kulture zelo specifične, one živijo v krogu lastne družine, ki je običajno zelo velika. Kar pomeni, da tam se na noben način ne govori nikakor drugače kot v albanskem jeziku, kar je tudi logično in prav. Ker so tako kulturno zaprte v ta svoj krog, je potrebno zelo, zelo veliko dela, da napredujejo, tudi pri Slovenščini, ker one sicer obiskujejo tečaj, ampak takoj ko pridejo nazaj v svojo skupnost pa govorijo v albanščini. Imajo pa številne probleme.

Prepis

Imajo probleme v vsakdanjem življenju, imajo probleme v trgovini, probleme pri zdravniku, da ne govorimo, probleme v šoli, če grejo na govorilne ure, nič ne razumejo. Gre za takšne probleme, da pravzaprav povzročajo totalno socialno izključenost. One so potem samo v svojem krogu. Pa še nekaj je. Recimo, če jih primerjamo s priseljenci iz območja, kjer je jezik tak, da jih v trgovini vsaj delno lahko razumejo, albanščina pa je specifičen jezik in one si čisto nič ne morejo pomagat.

Prepis

Imamo tudi druge priseljence. Smo imeli priseljenko iz Dominikanske republike in ko smo je spravili skozi raznorazne oblike, kjer se je naučila in jezik in osnove, da se je lahko vključila v skupnost, smo predlagali, če bi lahko naše upokojenke učila špansko, ker upokojenke so pa povedale, da bi se učile špansko, ker gledajo španske nadaljevanke. In se je vključila in učila upokojenke španščine. Je pa še nekaj. Na ta način si širijo svoj krog izven svojega ozkega kroga. Se je pa že zgodilo, da so ti priseljenci, ki so si razširili ta krog, dobili službo. Naše delo ni izključno samo izobraževalno, torej da organiziramo neke tečaje, ampak se vse dopolnjuje.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Ljudska univerza Jesenice
Jesenice,
22. maj 2017

RIC Novo mesto
Novo mesto
25. maj 2016

Opis

‘Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci’
Ciljna skupina: priseljenci
Program >>

‘Skupaj za sožitje’
Ciljna skupina: Romi in priseljenci
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: