Promoting adult skills and other competences

The unemployed

Murska Sobota AEC, unemployed, 30 May 2016: How can employers and educators jointly improve the business environment in the region? – key findings:

 • Tailor-made programs by Employment Service of Slovenia (ESS) recognized as the best examples of good practices that lead to direct employment – especially of the long-term unemployed,
 • Unfortunately, the ESS identifies them as expensive practice for implementation,
 • Director of the Pomurje Chamber of Commerce: ‘Stop the rumour that such schemes are costly. If they lead to direct employment, it means only one thing – such approaches should continue’.
 • Our internal information regarding the financing of tailor-made programs in negotiations with the ESS: ‘If you allow the implementation of tailor-made program, this means that we withhold the possibility of training for the profession’.
 • The proposal by Murska Sobota AEC: the Ministry of Labour and ESS should distinct financial fund for the two pillars of the AEP; training should have its own financial fund, tailor-made programs should have their own funds, rather than they are interdependent.
 • Tailor-made programs should be prioritized because with their implementation money is not thrown away as it the case with training.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Kranj AEC, young unemployed, 24 May 2016: Knowledge and competences hand in hand for better employability of the young – key findings:

 • Practical workshops connect young unemployed people with employers and on one hand offer employers the opportunity to test potential employees and on the other hand enables young people to see the employees’ entrepreneurial way of thinking.
 • Cooperation of companies and educational institutions enables successful and permanent programmes.
 • International projects are opportunities for the development of new professions.
 • Young people need to:
  • be motivated to recognize their competences,
  • young people need to be more involved in local communities and their social competences need to be strengthened,
  • to develop their financial capability during primary years schooling
  • Be encouraged to take part in informal education
  • Raise awareness of the advantages of vocational and technical education.

The event is described in more detail in the EPALE blog.

School centre Celje, long-term unemployed, 11 May 2016: The role of non-formal education in solving the problem of the longterm unemployed – key findings:

 • Concept of education programs for unemployed (professional and soft skills)
 • Close cooperation of the ministries, the Employment Service, economy and educational institutions
 • Teachers with knowledge of the specific needs of the economy and with a sense of the work with the target group
 • Closer cooperation with industry
 • The continuity of educational programs, further education opportunities
 • Using the acquired knowledge in practice
 • Recognition of skills and qualifications acquired through informal education

The event is described in more detail in the EPALE blog.

Video

Vlogs – statements

Transcript

Pri brezposelnih ugotavljamo, da najbolj potrebujejo kompetence socialne veščine, torej socialnega vključevanja, mogoče komunikacije, tisti, ki so dalj časa brezposelni in izven stika z učenjem tudi osvežitve znanja in ojačenje kompetence učenje učenja, kar jim seveda ponudimo preden pridejo k nam in se vključijo v kakšno izobraževalno obliko. Vse te kompetence, socialne veščine, komunikacijo pridobijo skozi izobraževanje ali pa z našimi podpornimi dejavnostmi, ki jih ponudim vsem. Predvsem je to svetovalna podporna dejavnost za brezposelne, v okviru katerih nudimo tudi merjenje kompetenc, in celostno svetovanje za opolnomočenje in pridobivanje novih znanj.

Transcript

Pri izobraževalnih programih, ki jih organiziramo za brezposelne ocenjujemo da je ključno to, da kot LU najprej zagotovimo financiranje teh programov, ker za ciljno skupino brezposelnih je ključno to, da je izobraževanje v katerega so napoteni, za njih brezplačno. Navadno se odzivamo na različne akcije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer zagotovimo finančna sredstva za izvedbo izobraževalnih programov. Pri brezposelni skupini je naslednji naš kontakt Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Sevnica, s katerimi sodelujemo čisto na začetku snovanja izobraževalnih programov. Skupaj z njimi načrtujemo, kaj bi brezposelni potrebovali, in potem z Zavodom že načrtujemo tudi vključevanje brezposelnih oseb. To je en način pridobivanja udeležencev, lahko se pa tudi poslužimo tega, da s kakšno objavo v časopisu na splošno povabimo brezposelne. Sodelujemo s Centrom za socialno delo, sodelujemo konkretno v programu usposabljanja za pridobitev NPK socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka z domom starejših občanov. S Centrom za socialno delo smo celo snovali celoten program tega usposabljanja, pri njih je potekal praktični del usposabljanja, skratka, v okolju samem se stkejo take pomembne vezi, in dejansko pripeljejo do neke sinergije, s katero brezposelnim ponudimo kvalitetno usposabljanje in dosego teh ciljev, kar je, da najdejo zaposlitev.

Transcript

Bila sem dolgotrajno brezposelna, kar pomeni, da sem bila upravičena do opravljanja javnih del, ki sem ga opravljala v domu upokojencev v Brežicah. Tam sem začutila neko vrednost pomoči starejšim, in sem potem ko se mi javna dela iztekla, skoraj vsakodnevno spraševala svetovalko, kdaj bo usposabljanje za NPK socialne oskrbovalke. Tako sem se udeležila tega programa, ki ga je organizirala LU Krško. Tekom usposabljanja, praktičnega dela, sem že dobila zaposlitev, kar je bilo zame ključnega pomena. Povezava akterjev v lokalnem okolju, prepoznavanje brezposelne osebe na trgu dela in potem tudi zaposlitev.

Transcript

To je trenutno moja sanjska služba. Na dolgi rok, nisem več rosno mlada, bom verjetno poiskala še kakšno izobraževanje, da bom kasneje malo manj fizično delala, ampak trenutno je pa to to. Sem zelo vesela, da sem tukaj, ker me izpolnjuje, mi daje motivacijo za naprej. Ko sem v kontaktu s starostniki imajo ogromno energije, kljub temu, da fizično niso toliko zmožni. Imajo nek čar in pokažejo voljo do življenja, ki marsikateremu aktivnemu človeku manjka.

Transcript

Brezposelni zelo potrebujejo komunikacijske sposobnosti, da se pravilno izrazijo, da prestanejo, recimo, en intervju za službo. Določenim primanjkujejo tudi IKT sposobnosti, potem sposobnosti organiziranja svojega časa, in predvsem veliko motivacije.

Photos

More information about EAAL PAS events

Coordinator, venue and date

Title/target group/programme

 Results

Murska Sobota AEC
Murska Sobota,
30 May 2016

‘How can employers and educators jointly improve the business environment in the region?’
(‘Ali in kako lahko zaposlovalci in izobraževalci skupaj vplivamo na izboljšanje poslovnega okolja v regiji?’)
Target group: unemployed adults
Programme >> (SI)

Kranj AEC
Kranj,
24 May 2016

‘Knowledge and competences hand in hand for better employability of the young’
(‘Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih’)
Target group: young unemployed
Programme >> (SI)

Celje School Centre
Celje,
11 May 2016

‘The role of non-formal education in solving the problem of the longterm unemployed ‘
(‘Vloga neformalnega izobraževanja pri reševanju problema dolgotrajno brezposelnih oseb’)
Target group: longterm unemployed
Programme >> (SI)

Activites

Outcomes

Materials

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: