Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Brezposelni

LU Murska Sobota, brezposelni, 30. maj 2016: Ali in kako lahko zaposlovalci in izobraževalci skupaj vplivamo na izboljšanje poslovnega okolja v regiji? – ključna spoznanja:

 • “Tailor-made” programi s strani ZRSZ prepoznani kot najboljši primeri dobrih praks, ki vodijo v neposredno zaposlovanje – predvsem dolgotrajno brezposelnih,
 • Na žalost so s strani ZRSZ prepoznani kot dragi za izvedbo,
 • Direktor PGZ: “Prenehajte z govorico, da so taki programi dragi. Če vodijo v neposredno zaposlitev, pomeni edino, da so TA PRAVI in s takimi pristopi je potrebno nadaljevati.”
 • Naše interne informacije glede financiranja “tailor-made” programov ob pogajanjih z ZRSZ: “Če nekomu omogočimo izvedbo “tailor-made” programa, to pomeni, da nekomu odžiramo možnost usposabljanja za poklic.”
 • Predlog LUMS: naj MDDSZ in ZRSZ ločita finančni fond za oba “stebra” APZ: usposabljanja naj imajo svoj finančni fond, “tailor-made” programi pa naj imajo svoj fond, ne pa da sta soodvisna.
 • Tailor made programi morajo biti obravnavani prednostno, ker tu dokazano ne bo šlo za metanje denarja vstran kot je pri usposabljanju.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

LU Kranj, mladi brezposelni, 24. maj 2016: Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih – ključna spoznanja:

 • Povezovanje mladih brezposelnih z delodajalci preko praktičnih delavnic nudi na eni strani delodajalcem možnost, da spoznajo potencialne delavce, na drugi strani pa mladim, da spoznajo podjetniški način razmišljanja delodajalcev.
 • Sodelovanje med podjetji in izobraževalnimi ustanovami omogoča uspešnost in trajnost programov.
 • Mednarodni projekti so priložnost za razvoj novih poklicev.
 • Mlade je potrebno:
  • motivirati za prepoznavanje lastnih kompetenc,
  • bolj vključevati v lokalno skupnost in jim pomagati krepiti socialne kompetence,
  • finančno opismenjevati že v času zgodnjega šolanja,
  • spodbuditi za vključevanje v neformalno izobraževanje,
  • ozaveščati o prednostih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

ŠC Celje, dolgotrajno brezposelni, 11. maj 2016: Vloga neformalnega izobraževanja pri reševanju problema dolgotrajno brezposelnih oseb – ključna spoznanja:

 • vsebinska zasnova izobraževalnih programov naj bo ustrezna (strokovne in mehke kompetence),
 • dobro sodelovanje ministrstev, zavoda za zaposlovanje, gospodarstva in izobraževalnih institucij,
 • ustrezno usposobljeni predavatelji s poznavanjem konkretnih potreb gospodarstva in z občutkom za delo s ciljno skupino,
 • tesnejše sodelovanje z gospodarstvom,
 • kontinuiteta izobraževalnih programov, možnost nadaljnjih izobraževanj,
 • uporaba pridobljenih znanj v praksi (usposabljanje na delovnem mestu),
 • priznavanje neformalno pridobljenih znanj.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Video

Vlogi – izjave

Prepis

Pri brezposelnih ugotavljamo, da najbolj potrebujejo kompetence socialne veščine, torej socialnega vključevanja, mogoče komunikacije, tisti, ki so dalj časa brezposelni in izven stika z učenjem tudi osvežitve znanja in ojačenje kompetence učenje učenja, kar jim seveda ponudimo preden pridejo k nam in se vključijo v kakšno izobraževalno obliko. Vse te kompetence, socialne veščine, komunikacijo pridobijo skozi izobraževanje ali pa z našimi podpornimi dejavnostmi, ki jih ponudim vsem. Predvsem je to svetovalna podporna dejavnost za brezposelne, v okviru katerih nudimo tudi merjenje kompetenc, in celostno svetovanje za opolnomočenje in pridobivanje novih znanj.

Prepis

Pri izobraževalnih programih, ki jih organiziramo za brezposelne ocenjujemo da je ključno to, da kot LU najprej zagotovimo financiranje teh programov, ker za ciljno skupino brezposelnih je ključno to, da je izobraževanje v katerega so napoteni, za njih brezplačno. Navadno se odzivamo na različne akcije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer zagotovimo finančna sredstva za izvedbo izobraževalnih programov. Pri brezposelni skupini je naslednji naš kontakt Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Sevnica, s katerimi sodelujemo čisto na začetku snovanja izobraževalnih programov. Skupaj z njimi načrtujemo, kaj bi brezposelni potrebovali, in potem z Zavodom že načrtujemo tudi vključevanje brezposelnih oseb. To je en način pridobivanja udeležencev, lahko se pa tudi poslužimo tega, da s kakšno objavo v časopisu na splošno povabimo brezposelne. Sodelujemo s Centrom za socialno delo, sodelujemo konkretno v programu usposabljanja za pridobitev NPK socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka z domom starejših občanov. S Centrom za socialno delo smo celo snovali celoten program tega usposabljanja, pri njih je potekal praktični del usposabljanja, skratka, v okolju samem se stkejo take pomembne vezi, in dejansko pripeljejo do neke sinergije, s katero brezposelnim ponudimo kvalitetno usposabljanje in dosego teh ciljev, kar je, da najdejo zaposlitev.

Prepis

Bila sem dolgotrajno brezposelna, kar pomeni, da sem bila upravičena do opravljanja javnih del, ki sem ga opravljala v domu upokojencev v Brežicah. Tam sem začutila neko vrednost pomoči starejšim, in sem potem ko se mi javna dela iztekla, skoraj vsakodnevno spraševala svetovalko, kdaj bo usposabljanje za NPK socialne oskrbovalke. Tako sem se udeležila tega programa, ki ga je organizirala LU Krško. Tekom usposabljanja, praktičnega dela, sem že dobila zaposlitev, kar je bilo zame ključnega pomena. Povezava akterjev v lokalnem okolju, prepoznavanje brezposelne osebe na trgu dela in potem tudi zaposlitev.

Prepis

To je trenutno moja sanjska služba. Na dolgi rok, nisem več rosno mlada, bom verjetno poiskala še kakšno izobraževanje, da bom kasneje malo manj fizično delala, ampak trenutno je pa to to. Sem zelo vesela, da sem tukaj, ker me izpolnjuje, mi daje motivacijo za naprej. Ko sem v kontaktu s starostniki imajo ogromno energije, kljub temu, da fizično niso toliko zmožni. Imajo nek čar in pokažejo voljo do življenja, ki marsikateremu aktivnemu človeku manjka.

Prepis

Brezposelni zelo potrebujejo komunikacijske sposobnosti, da se pravilno izrazijo, da prestanejo, recimo, en intervju za službo. Določenim primanjkujejo tudi IKT sposobnosti, potem sposobnosti organiziranja svojega časa, in predvsem veliko motivacije.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

Rezultati

Ljudska univerza Murska Sobota
Murska Sobota
30. maj 2016

Ali in kako lahko zaposlovalci in izobraževalci skupaj vplivamo na izboljšanje poslovnega okolja v regiji?
Ciljna skupina: brezposelni
Program >>

Ljudska univerza Kranj
Kranj
24. maj 2016

‘Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih’
Ciljna skupina: mladi brezposelni
Program >>

Šolski center Celje
Celje
11. maj 2016

‘Vloga neformalnega izobraževanja pri reševanju problema dolgotrajno brezposelnih oseb’
Ciljna skupina: dolgotrajno brezposelni
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: