Zelena preobrazba družbe​
Andragoški kolokvij 2021 in
tretji forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih

12. oktober 2021, spletni dogodek (Zoom)

Projekt EPUO (Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji, katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Financirajo ga Evropska unija, finsko Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

 

Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve.