Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Podeželsko prebivalstvo

LU Škofja Loka, podeželsko prebivalstvo, 6. junij 2017: Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi – ključna spoznanja:

  • Ponudnikov izobraževanja na podeželju je veliko – od državnih institucij, ljudskih univerz, nevladnih organizacij do zasebnih organizacij – med seboj se moramo spoznati, sodelovati in se dopolnjevati
  • Izvedbo programov moramo krajevno in časovno prilagoditi podeželskemu prebivalstvu
  • Animirati podeželsko prebivalstvo za učenje
  • Spodbuditi medsebojno povezovanje, učenje in ustvarjalnost med podeželskimi prebivalci
  • Za razvoj podeželja moramo združiti potenciale in interese prebivalcev na podeželju, s potenciali podeželskega prostora in interesi širše družbe na tem prostoru v skupno dobro

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

KTRC Radeče, podeželsko prebivalstvo, 26. maj 2016: Obnovimo slovenske gozdove po vetrolomu na Magolniku – ključna spoznanja:

  • Narava je naša največja učiteljica
  • Narava vedno ponuja več različnih rešitev, prisluhnimo ji
  • Za uspešno trajnostno gospodarjenje z gozdovi je nujen prenos teorije v prakso – iz šole na teren, takšni strokovni dogodki so zaželeni in potrebni
  • Za trajnostni razvoj je nujna uskladitev želje po dobičku z zmožnostmi narave
  • Vsi potrebujemo še več izobraževanja, ki zagotavlja pametne odločitve o posegih v naravo

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Video

Vlogi – izjave

Prepis

Ker se velikokrat zgodi, sploh na manjših kmetijah, da mladi ne vidijo več perspektive. Pač gredo v mesto v šolo, kasneje v službo, in ko vidijo, da v službi delaš 40 ur na mesec (teden), oziroma te sodobne službe tudi več, in zaslužiš tistega »jurja, jurja pa pol«, in lahko spodobno živiš. Čez vikende si fraj, da bi pa ostal na manjši kmetiji, dal neko dodano vrednost, magari s turizmom se ukvarjal, to pa pomeni biti 24 ur na razpolago.

Prepis

Programe, ki jih bomo izvajali za podeželsko prebivalstvo, približati tako krajevno kot časovno na podeželju. Da se moramo tudi ponudniki izobraževanja, ki nas je kar nekaj v Sloveniji med seboj povezati, sodelovati in pa dopolnjevati.

Prepis

Jaz trenutno sem kmetica, sem kuharica, sem gospodinja, sem vrtnarka, sem sadjarka, sem pekinja, sem sobarica, sem receptorica, sem prevajalka, ker je veliko tujcev pri nas, in dejansko dobiti nekoga, ki pride tebi pomagat in da vse to obvlada, ga praktično ni.

Prepis

Meni je ogromno pomenilo, da Petrova starša dajeta nesebično svoje znanje nama s Petrom in naju učita vsak dan. Ker dejansko, kot kakršen koli drug poklic, tudi poklic kmeta je zahteven, je drugačen, je treba zvedet stvari, se jih naučit, jih osvojit, da lahko v resnici začneš delat.

Prepis

Vedno težje je sledit tem smernicam, nama s Petrom je mogoče malo lažje, ker sva izobražena, nekemu kmetu petdesetletnemu z osnovno šolo je pa to praktično nemogoče. Iz tega vidika, so pa ti grozno ranljiva skupina. Sploh si ne predstavljam kako zmorejo vse, kar je potrebno.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

Rezultati

Ljudska univerza Škofja Loka
Žiri,
6. junij 2017

‘Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi’
Ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo
Program >>

KTRC Radeče
Radeče,
Magolnik
26. maj 2016

‘Obnovimo slovenske gozdove po vetrolomu na Magolniku’
Ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: