Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Starejši

MOCIS Center za izobraževanje odraslih, starejši, 29. junij 2017: Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo – ključna spoznanja:

  • Preseneča podatek, da se več kot 70% starejših odraslih izobraževanj ne udeležuje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti in veščin, ne potrebujejo.
  • Potrebno se je posvečati dodatnim načinom motivacije, opolnomočenju starejših odraslih, individualnemu osebnemu pristopu ter krepitvi njihove samopodobe in učenju pozitivnega razmišljanja.
  • V Sloveniji, kjer je stopnja zaposlenosti v starostni skupini od 55 do 64 let med najnižjimi v EU, ostajajo starejši spregledana poslovna priložnost. Izguba teh ljudi pomeni izgubo neprecenljivega vira znanj, izkušenj in veščin, zato bodimo naklonjeni generacijsko raznolikemu zaposlovanju. Znebimo se neutemeljenih predsodkov o starejših zaposlenih in se naučimo upravljati prednosti, ki jih starejši lahko ponudijo v delovnem okolju.
  • Delujmo vključevalno in preprečujmo diskriminacijo starejših.
  • Učenje starejših odraslih ter medgeneracijsko povezovanje omogoča izgradnjo, širitev in utrjevanje socialnih mrež.
  • Spodbujajmo socialno vključenost starejših.
  • Pomembnost trajnosti programov namenjenih starejšim odraslim.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Vlogi – izjave

Prepis

Pri starejših odraslih je problem tudi pri zaposlitvi. Nad 50 je že problem, da dobijo novo zaposlitev, oziroma se tudi pojavlja starostna diskriminacija s strani delodajalcev.

Prepis

70 % starejših odraslih se ne vključuje v izobraževanje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti, veščin, kompetenc, ne potrebujejo.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

Rezultati

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Slovenj Gradec,
29. junij 2017

‘Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo’
Ciljna skupina: starejši odrasli
Program >>

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: