Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Starejši

MOCIS Center za izobraževanje odraslih, starejši, 29. junij 2017: Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo – ključna spoznanja:

  • Preseneča podatek, da se več kot 70% starejših odraslih izobraževanj ne udeležuje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti in veščin, ne potrebujejo.
  • Potrebno se je posvečati dodatnim načinom motivacije, opolnomočenju starejših odraslih, individualnemu osebnemu pristopu ter krepitvi njihove samopodobe in učenju pozitivnega razmišljanja.
  • V Sloveniji, kjer je stopnja zaposlenosti v starostni skupini od 55 do 64 let med najnižjimi v EU, ostajajo starejši spregledana poslovna priložnost. Izguba teh ljudi pomeni izgubo neprecenljivega vira znanj, izkušenj in veščin, zato bodimo naklonjeni generacijsko raznolikemu zaposlovanju. Znebimo se neutemeljenih predsodkov o starejših zaposlenih in se naučimo upravljati prednosti, ki jih starejši lahko ponudijo v delovnem okolju.
  • Delujmo vključevalno in preprečujmo diskriminacijo starejših.
  • Učenje starejših odraslih ter medgeneracijsko povezovanje omogoča izgradnjo, širitev in utrjevanje socialnih mrež.
  • Spodbujajmo socialno vključenost starejših.
  • Pomembnost trajnosti programov namenjenih starejšim odraslim.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Vlogi – izjave

Prepis

Pri starejših odraslih je problem tudi pri zaposlitvi. Nad 50 je že problem, da dobijo novo zaposlitev, oziroma se tudi pojavlja starostna diskriminacija s strani delodajalcev.

Prepis

70 % starejših odraslih se ne vključuje v izobraževanje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti, veščin, kompetenc, ne potrebujejo.

Fotografije

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

Rezultati

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Slovenj Gradec,
29. junij 2017

‘Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo’
Ciljna skupina: starejši odrasli
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: