Tretji posvetovalni dogodek EPUO 2019 in razvojni sestanek za TVU 2020

Priporočilo Poti izpopolnjevanja navaja tudi pomen podpornih dejavnosti, med katerimi zavzema pomembno vlogo ozaveščanje oziroma promocija izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Ta problematika je v preteklih letih bistveno vplivala na dejavnosti projekta EPUO, v letošnjem letu pa smo ji namenili kar dva razvojna sestanka in drugega od teh izpeljali v povezavi s tretjim posvetovalnim dogodkov EPUO. V nadaljevanju predstavljamo razmislek o festivalu učenja v letu 2020, ob njegovi 25-letnici, ter v prihodnje. Podrobnosti so objavljene v poročilu s srečanja (pdf, 12 str., 1,9 MB).

 

Lani smo si dovolili sanje

Delovna skupina ACS za TVU se je 17. septembra 2019 sestala s predstavniki koordinatorjev TVU, ki so izrazili svojo pripravljenost sodelovati v posebni skupini za praznovanje 25-letnice TVU in razvoj projekta v prihodnje. Že v tem prvem koraku smo snovali predloge, strukturirane po teh temah:

  • vizualna promocijska kampanja,
  • medijska promocijska kampanja,
  • informacijski sistem in spletna stran TVU,
  • glas učečih se – priznanja za primere dobrih praks,
  • ključne prireditve TVU,
  • praznovanje 25-letnice TVU,
  • sodelovanje z mrežo TVU,
  • vsebinske razsežnosti TVU in njihovo udejanjanje.

Več, odmevneje in vidneje

Na decembrskem srečanju, 10. 12. na Brdu pri Lukovici, se je zbralo kar 51 koordinatorjev TVU ter učečih se, da bi septembrske zamisli nadgradili in konkretizirali. Delavnica, ki smo jo izpeljali pod taktirko izkušene moderatorke, Natalije Vrhunc, je potekala v dveh delih. V prvem so udeleženci razpravljali v osmih tematskih skupinah, ki smo jih uvedli s kratko predstavitvijo septembrskih izhodišč. Po plenarni predstavitvi rezultatov razmisleka vsake tematske skupine je po odmoru ponovno sledilo delo v skupinah. Tokrat so udeleženci prehajali med skupinami in prispevali tam, kjer se jim je to zdelo najbolj pomembno in zanje relevantno. Sledil je plenarni pogled na celoto. Vsaka tematska skupina je imela svoj fokus in hkrati dve ravni razmišljanja:

  • prva je bila posvečena praznovanju in obeležitvi 25 let TVU,
  • druga pa prenovi projekta TVU v naslednjem petletnem obdobju.

Z omejitvami, še posebno denarnimi, se v tej fazi nismo obremenjevali, zavedali pa smo se, da nas bodo prej ali slej prizemljile.

Naša skupna priporočila

na temelju te izmenjave pogledov in izkušenj narekujejo, da se TVU 25 praznuje množično, prodorno in odmevno ter da so vključene vse ciljne skupine. Še bolj je treba izpostaviti pomen učenja za boljšo kakovost življenja v vseh obdobjih in na vseh področjih ter si pri tem pomagati s primeri dobrih praks, zgodbami zglednih učečih se pa tudi znanih osebnosti. Delovati je treba na več ravneh, ciljno in prepričljivo – vizualno in vsebinsko. Ključna je še močnejša sinergija nacionalnega in območnih/tematskih koordinatorjev ter povezovalna moč slednjih pri mobiliziranju podizvajalcev TVU. Izredno pomembno je tudi ozaveščanje o vlogi učenja pri spopadanju s ključnimi družbeno-ekonomskimi trendi, zato naj TVU deluje kot glasnik pozitivnih sprememb in svetilnik na poti do njih.

Za vse to pa je potrebna močna podpora: prodorna promocijska gradiva, sistematična medijska kampanja, kakovosten informacijski sistem, ki služi mnogim namenom, in še bi lahko naštevali. Strinjali smo se s potrebo po najemanju profesionalnih agencij za celostno grafično podobo in stike z javnostjo. Prepoznali smo priložnosti v iskanju dodatnih virov financiranja (sponzorjev) in medijskih podpornikov. Začrtali smo mnogo majhnih in velikih potez, ki v 25. letu organiziranja TVU čakajo na uresničitev – takoj ali pa na malo daljši rok.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: