Izobraževanje odraslih naj bo holistično!

Izobraževanje odraslih naj bo holistično!

Evropski posvet o pomenu vzgoje v IO Vzgoja in izobraževanje je izraz, ki ga po navadi srečamo v povezavi z otroki in mladino. Je mogoče, da velja tudi za odrasle? Udeleženci nedavnega posveta menimo, da je odgovor pritrdilen. “Izobraževanje in učenje odraslih...
Deset videov EPUO 2017-2019

Deset videov EPUO 2017-2019

Zbirka desetih video prispevkov je le eden od izdelkov projekta EPUO v obdobju 2017–2019 v Sloveniji. Splošni cilj nacionalnih projektov EPUO je doseči prepoznavnost sporočil programa in spodbujati vključevanje nizko izobraženih, tistih z nizkimi spretnostmi in drugih...
Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

V tem projektnem obdobju smo tujim obiskovalcem ACS predstavili projekt EPUO in sodelovali v mednarodnih dogodkih, povezanih s projektom. Tradicionalno so bile nekatere dejavnosti EPUO, predvsem posvetovalni sestanki in študijski obiski, tesno povezane s slovenskimi...
Posnetek stanja

Posnetek stanja

Prečili smo obstoječe nacionalne ureditve, povezane s PI v Sloveniji. Po eni strani je šlo za analitično delo, tj. preslikavo obstoječih nacionalnih ureditev (političnih ukrepov in obstoječih projektov) na področju IO, pri katerem se je projektni tim posvetoval z...