Posnetek stanja

Posnetek stanja

V okviru prvega dela tega projektnega obdobja (november 2017–oktober 2018) smo člani projektnega tima v sodelovanju z MIZŠ analizirali stanje, tako da smo poiskali obstoječe praske in politične ukrepe v IO, sofinancirane s sredstvi ESS. Politične ukrepe smo povezali s...
Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Na srečanjih nacionalnih koordinatorjev EPUO smo pletli nove vezi, izmenjevali poglede in delili primere dobrih praks. Rezultat teh srečanj so med drugim obiski tujih delegacij (Litvancev, Madžarov, Nizozemcev) v Sloveniji in njihova pripravljenost sodelovati na naših...