Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

V tem projektnem obdobju smo tujim obiskovalcem ACS predstavili projekt EPUO in sodelovali v mednarodnih dogodkih, povezanih s projektom. Tradicionalno so bile nekatere dejavnosti EPUO, predvsem posvetovalni sestanki in študijski obiski, tesno povezane s slovenskimi...
Posnetek stanja

Posnetek stanja

Prečili smo obstoječe nacionalne ureditve, povezane s PI v Sloveniji. Po eni strani je šlo za analitično delo, tj. preslikavo obstoječih nacionalnih ureditev (političnih ukrepov in obstoječih projektov) na področju IO, pri katerem se je projektni tim posvetoval z...
E-portal Poti izpopolnjevanja

E-portal Poti izpopolnjevanja

V projektu EPUO je nastal e-portal Poti izpopolnjevanja. Spletno zasnovano orodje prinaša: aktualne informacije o politiki izobraževanja odraslih na evropski in nacionalni ravni, še posebej zanimive v času, ko se politika za novo desetletje šele oblikuje; predstavitev...
Ozaveščanje, obveščanje in seznanjanje javnosti

Ozaveščanje, obveščanje in seznanjanje javnosti

Vse dejavnosti v prvem delu projekta so podprte z vizualno in promocijsko kampanjo ter promocijskim gradivom. Nekatere obstoječe materiale smo posodobili (npr. na spletni strani EPUO), uveljavljene pristope pa nadaljujemo. Oblikovani so bili novi elementi, vezani na...