Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Na srečanjih nacionalnih koordinatorjev EPUO smo pletli nove vezi, izmenjevali poglede in delili primere dobrih praks. Rezultat teh srečanj so med drugim obiski tujih delegacij (Litvancev, Madžarov, Nizozemcev) v Sloveniji in njihova pripravljenost sodelovati na naših...
Veščine na moji vseživljenjski karierni poti

Veščine na moji vseživljenjski karierni poti

Sredi decembra sem se v Laškem udeležila strokovne konference projekta Munera 3 z gornjim naslovom. Dogodek je pod vodstvom ŠC Nova Gorica gostil predstavnike 86 srednjih poklicnih, srednjih ter višjih strokovnih šol, ki so združene v projektni konzorcij, delodajalce,...
Utrinki s severa – 1. dan (Helsinki, 14. 10. 2019)

Utrinki s severa – 1. dan (Helsinki, 14. 10. 2019)

V Helsinkih smo se tik pred začetkom letošnjega Evropskega tedna poklicnih spretnosti sestali nacionalni koordinatorji uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (v Sloveniji je temu namenjen projekt EPUO). Tema zadnje letošnje priložnosti za vzajemno učenje...
Utrinki s severa – 2. dan (Helsinki, 15. 10. 2019)

Utrinki s severa – 2. dan (Helsinki, 15. 10. 2019)

Drugega dne PLA smo prožne poti IO iskali v treh povsem drugačnih državah – Grčiji, Latviji in Turčiji.  Morda si jih spet ogledamo v Pregledu izobraževanja in usposabljanja, kjer je za Grčijo zabeležena 4,5-odstotna stopnja vključenosti odraslih (25–64 let) v...