Posnetek stanja

Posnetek stanja

Prečili smo obstoječe nacionalne ureditve, povezane s PI v Sloveniji. Po eni strani je šlo za analitično delo, tj. preslikavo obstoječih nacionalnih ureditev (političnih ukrepov in obstoječih projektov) na področju IO, pri katerem se je projektni tim posvetoval z...
E-portal Poti izpopolnjevanja

E-portal Poti izpopolnjevanja

V projektu EPUO je nastal e-portal Poti izpopolnjevanja. Spletno zasnovano orodje prinaša: aktualne informacije o politiki izobraževanja odraslih na evropski in nacionalni ravni, še posebej zanimive v času, ko se politika za novo desetletje šele oblikuje; predstavitev...
Ozaveščanje, obveščanje in seznanjanje javnosti

Ozaveščanje, obveščanje in seznanjanje javnosti

Vse dejavnosti v prvem delu projekta so podprte z vizualno in promocijsko kampanjo ter promocijskim gradivom. Nekatere obstoječe materiale smo posodobili (npr. na spletni strani EPUO), uveljavljene pristope pa nadaljujemo. Oblikovani so bili novi elementi, vezani na...
Posnetek stanja

Posnetek stanja

V okviru prvega dela tega projektnega obdobja (november 2017–oktober 2018) smo člani projektnega tima v sodelovanju z MIZŠ analizirali stanje, tako da smo poiskali obstoječe praske in politične ukrepe v IO, sofinancirane s sredstvi ESS. Politične ukrepe smo povezali s...