Forumi EPUO 2022–2023 o spretnostih za življenje

S forumi EPUO 2022 in 2023 se želimo približati dejanski praksi in življenju slehernika ter problematiki konkretnih spretnosti za življenje (in delo).

V letu 2023:

V letu 2022:

Vsi dogodki so bili izpeljani preko spleta, zato so na gornjih spletnih straneh na voljo posnetki celotnih forumov ter posamezne videopredstavitve.

V letu 2021:

Osem Forumov EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, namenjenih osvetlitvi globalnih družbeno-ekonomskih izzivov in vloge vseživljenjskega učenja pri soočanju z njimi – na politični, strokovni in povsem praktični ravni. Za vsakega od njih smo oblikovali manifest s ključnimi spoznanji in priporočili. Na te dogodke smo povabili teoretike in nosilce politike pa tudi praktike, a tehtnica se je prevešala bolj na prve dvoje omenjene. Vsebine smo prevajali v angleški jezik.

Zelene spretnosti in učeče se skupnosti
Digitalne spretnosti za življenje
Spretnosti za zdravo življenje
Spretnosti za kulturno življenje,

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: