Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji

O projektu

Projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji je namenjen popularizaciji sporočil tega programa ter izobraževalne politike doma in v EU. Predvsem pa s projektnimi dejavnostmi prispevamo k ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Novembra 2021 je bil sprejet novi Evropski program za učenje odraslih (nEPUO) s popravkom besedila, ki bo temelj našega nadaljnjega delovanja do leta 2030.

S projektom podpiramo tudi uresničevanje drugih evropskih usmeritev, na primer Priporočila Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja (PI): nove priložnosti za odrasle; rezultati tega dela, ki teče od leta 2017, so prikazani v e-portalu PI.

S projektnimi dejavnostmi nagovarjamo vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim. Projektne dejavnosti se navezujejo na obstoječa sorodna prizadevanja, in sicer na dejavnosti ozaveščanja javnosti o pomenu učenja (npr. promocijski kampanji Tedni vseživljenjskega učenja) ter na druga aktualna dogajanja v stroki in praksi izobraževanja odraslih.

V obdobju 2022–2023, v šesti fazi projekta EPUO, so dejavnosti razdeljene na pet delovnih področij: (1) vzpostavitev in sodelovanje članov koordinacijskega odbora EPUO, (2) nadaljnja implementacija Priporočila EU Poti izpopolnjevanja, (3) problematika osmih spretnosti za življenje: analiza stanja, organizacija osmih forumov EPUO ter izpostavitev teh spretnosti na nacionalni platformi Kam po znanje (pregled ponudbe učenja in izobraževanja odraslih v Sloveniji), (4) diseminacijske dejavnosti v medijih ACS in EPUO ter (5) izmenjave na mednarodni ravni.

Evropsko leto spretnostiEvropskemu letu spretnosti (ELS) je dala zagon predsednica Evropske komisije (EK) Ursula von der Leyen, oktobra 2022. V svojem govoru o stanju v Uniji 2022 je pozvala k ustreznejšim naložbam v izobraževanje in usposabljanje, čim večji izkoriščenosti potenciala evropske delovne sile, trajnostni rasti tržnega gospodarstva Evropske unije (EU), povečanju njegove konkurenčnosti ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest.
Več: https://els.si 

Novice

Štirinajsti forum EPUO, četrti v letu 2023: Finančne in potrošniške spretnosti za življenje
Na tokratnem dogodku smo spoznali nekaj zglednih zagovornikov in razvijalcev finančnih in potrošniških spretnosti. Dogodek smo izpeljali 16. novembra po spletu. Več >>

EPUO_Forum14_Osebne_in_medosebne_spretnosti_za_življenje_1376x510

Trinajsti forum EPUO, tretji v letu 2023: Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti za življenje
Kondicija in odpornost posameznika vplivata na čvrstost in agilnost skupnosti – od družine do družbe v najširšem smislu. Kako pridobiti, ohraniti, nadgrajevati te spretnosti? Dogodek smo izpeljali 4. oktobra po spletu. Več >>

Pasica - Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti za življenje

Dvanajsti forum EPUO, drugi v letu 2023: Medijske spretnosti za življenje
Medijska pismenost je širok pojem. Nanaša se na uporabo različnih komunikacijskih kanalov in platform pa tudi na presojo in ustvarjanje medijskih sporočil. Povezana je z drugimi spretnostmi. Kako se znajti v tej kompleksnosti? Poglejte posnetke zanimivega dogajanja 19. septembra po spletu. Več >>

Medijske spretnosti za življenje

Enajsti forum EPUO, prvi v letu 2023: Državljanske spretnosti za življenje
Državljanstvo ima mnogo obrazov, se zrcali na več ravneh, se udejanja na najrazličnejše načine … Predvsem pa je nepogrešljivo! O tem so spregovorili zanimivi gostje – večplastno je bilo! Poglejte posnetke pestrega dogajanja 12. septembra po spletu. Več >>

EPUO Forum 11 pasica

Evropsko leto spretnosti: otvoritveni dogodek v Sloveniji

ELS bomo odprli na 27. Andragoškem kolokviju, osrednjem strokovnem dogodku Tednov vseživljenjskega učenja 2023 (TVU). Nacionalni in drugi deležniki bodo predstavili svoje delo in načrte. Več >>

Ljudska univerza Ajdovščina – gonilna sila učeče se skupnosti

Video je bil premierno prikazan na sestanku nacionalnih koordinatorjev EPUO in PLA o učečih se skupnostih in inovativnih učnih okoljih v Leuvnu, Belgiji, 14. in 15. marca 2023. Več >>

10 let projekta EPUO

Oglejte si navdušujočo predstavitev 10-letnega uresničevanja EPUO v Sloveniji. Video je bil premierno predstavljen na evropski konferenci o učenju in izobraževanju odraslih, ki je potekala pod slovenskim predsedovanjem Svetu EU, 8. 9. 2021.

Deseti forum EPUO, četrti v letu 2022: Spretnosti za kulturno življenje
Kultura in učenje sta imeniten vseživljenjski par! Njuna uspešna naveza bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami. Na tokratnem forumu smo spoznali konkretne priložnosti za kulturno izražanje in (so)delovanje. Dogodek smo izpeljali 6. decembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Deveti forum EPUO, tretji v letu 2022: Digitalne spretnosti za življenje
Forum smo organizirali na temelju spoznanj s foruma EPUO 2021 o digitalni preobrazbi družbe, ki smo jih povzeli v Manifestu za digitalno preobrazbo družbe. Tudi v digitalnih vodah (ali raje: hudourniku?) lahko plavamo proti toku ali z njim. Prvo nas ogrozi, drugo je mogoče le z urno prilagodljivostjo, ozaveščanjem in učenjem. Čemu sploh digitalne spretnosti, kako do njih in z njimi? O vsem tem je tekla beseda 22. novembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Osmi forum EPUO, drugi v letu 2022: Spretnosti za zdravo življenje
Spoznali smo celosten pogled na zdravje ter se seznanili z načini za pridobitev spretnosti, ki nam omogočajo kakovostno življenje. Prisluhnili smo izkušenim, dejavnim posameznicam in posamezniku, ki so z nami delili svoje izkušnje, poglede, rezultate svojega dela ter nakazali neznane priložnosti. Dogodek smo izpeljali 15. novembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Sedmi forum EPUO, prvi v letu 2022, in spletna razprava EPALE: Zelene spretnosti za življenje in učeče se skupnosti
Forum smo organizirali na temelju spoznanj s foruma EPUO 2021 o zeleni preobrazbi družbe, povzetih v Manifestu za zeleno preobrazbo družbe. Tokrat smo razpravljali o nujnosti pridobitve t. i. zelenih spretnosti za življenje ter učnih priložnosti, ki nam to omogočajo. Na ta način se bomo namreč usposobili za soustvarjanje in ohranjanje zdravih, trajnostnih okolij. Dogodek smo izpeljali  18. oktobra po spletu. Več >>
Spletna razprava EPALE, ki je tekla v drugem delu dogodka, je slovenski prispevek h konferenci skupnosti EPALE (EPALE Community Conference 2022 – Imagine).

Na stran dogodka

Šesti forum EPUO 2021: o vključenosti in dejavnem državljanstvu
Andragoški center Slovenije (ACS) je v sodelovanju z Andragoškim društvom Slovenije (ADS) izpeljal šesti virtualni forum EPUO. Beseda je tekla o izzivih inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami ter o dejavnem državljanstvu in državljanski vzgoji na globalni in evropski ravni. Dogodek je potekal 15. decembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Potrjen nov Evropski program za učenje odraslih (nEPUO)
Ministri za izobraževanje so na zasedanju Sveta EU, ki je bilo 29. 11. 2021 v Bruslju, sprejeli Resolucijo o nEPUO 2021–2030. S tem so postavljeni formalni temelji za nadaljnje uresničevanje ‘naše’ evropske strategije, ki jo tokrat odlikuje izrazito celostna naravnanost. Predlog nove strategije je pripravila skupina PSEU na MIZŠ, v kateri so delovali tudi predstavniki ACS. Objavljamo besedilo Resolucije (2021/C 504/02), ki je bilo objavljeno v Uradnem listu EU 14. decembra 2021.

Peti forum EPUO 2021: o izzivih starajoče se družbe in medgeneracijskem povezovanju
Andragoški center Slovenije (ACS) je v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) organiziral peti virtualni forum EPUO. Beseda je tekla o celostnem pristopu do problematike starajoče se družbe, ozaveščanju in gojenju vrednot, ki generacije povezujejo, preseganju predsodkov in oblik diskriminacije … ter vlogi in pojavnih oblikah učenja starejših. Dogodek je potekal 30. novembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Četrti forum EPUO 2021: o prihodnosti dela in spretnosti
Andragoški center Slovenije (ACS) je v sodelovanju z zanimivimi govorci, med katerimi je bil tudi dr. Miha Mazzini, organiziral četrti virtualni forum EPUO. Beseda je tekla o tem, da digitalizacija in druge oblike tehnološkega napredka vse pomembneje vplivajo na naše življenje in delo. Posledično moramo nenehno pridobivati nove spretnosti ter krepiti tiste, ki so stalno relevantne in uporabne. Dogodek je potekal 25. novembra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

Tretji forum EPUO 2021: o zeleni preobrazbi družbe
Andragoški center Slovenije (ACS) in Platforma SLOGA sta s skupnimi močmi izpeljala tretji virtualni forum EPUO. Trajnostni razvoj je pogojen z učenjem, zato so bili pod drobnogledom različni vidiki družbene in zelene preobrazbe v povezavi z izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem. Dogodek je potekal 12. oktobra po spletu. Več >>

Na stran dogodka

8. september 2021
Na evropski  konferenci o učenju in izobraževanju odraslih smo predstavili 10 let uresničevanja EPUO v Sloveniji.

Drugi forum EPUO 2021: o digitalni preobrazbi družbe
Andragoški center Slovenije (ACS) in CMEPIUS sta organizirala drugi virtualni forum EPUO, povezan s prvo nacionalno spletno razpravo EPALE. Pod drobnogledom so bili različni vidiki družbene in digitalne preobrazbe v povezavi z izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem ter etiko v znanosti in tehnologiji. Dogodek je potekal 17. junija po spletu. Več >>

Prvi forum EPUO 2021: o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo
Andragoški center Slovenije (ACS), SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Slovenska filantropija smo z združenimi močmi pripravili Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo. Dogodek je bil 20. januarja 2021 v spletni izvedbi (Zoom). Več >>

PLA EPUO in 24. andragoški kolokvij v TVU 2020:
15. in 16. septembra 2020 smo prek spletnega okolja Zoom za zaprto skupino udeležencev izpeljali posvetovalni (PLA) dogodek na temo ‘Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje’. Predstavljeni so bili pristopi in primeri dobre prakse iz Bolgarije, Islandije, Poljske, Slovaške, Slovenije in Španije. Dogodek je bil povezan s 24. Andragoškim kolokvijem, osrednjim strokovnim dogodkom pod okriljem Tednov vseživljenjskega učenja 2020. Na njem je sodelovalo okrog 80 predstavnikov 30 evropskih držav.
Glej program dogodka >>
Glej predstavitve >>

Za ohranitev in razvoj EPUO:
EAEA si prizadeva za nadaljevanje in prenovo EPUO.
Glej članek.

Projekt EPUO prehaja v novo fazo:
začenjamo z dejavnostmi v obdobju 2020–2021.
Glej članek.

Uresničevanje EPUO teče svoj peti krog:
doseženo v preteki fazi ter načrtovano v obdobju 2020–2021.
Glej spletni dnevnik v EPALE.

Zaključna konferenca EPUO 2019 (v okviru Regijske konference EPALE 2019)
Laško, 24. in 25. september 2019
https://epuo.acs.si/epale2019

Več o zaključni konferenci EPUO 2019

ACS, nacionalni koordinator projekta EPUO, in CMEPIUS) v vlogi Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija sta s skupnimi močmi izpeljala zaključno konferenco projekta EPUO in regijsko konferenco EPALE. Tema srečanja je bila razmislek o implementaciji Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle v sodelujočih državah.

Gradiva z dogodka so objavljena tukaj. Več o konferenci v spletnih dnevnikih EPALE: prvi večji meri zadeva vidike projekta EPUO drugi pa vidike platforme EPALE.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: