Forum o učenju in izobraževanju
za vključujočo večkulturno družbo

20. januar 2021, spletni dogodek (Zoom)

Projekt #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

Projekt MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Slovenska filantropija, sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Ministrstvo za javno upravo.

Projekt EPUO (Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji –  https://epuo.acs.si), katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije (ACS), sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.